Prevod peňazí cez víkend. Ktoré slovenské banky to ponúkajú?

Zavedenie okamžitých platieb prináša vytúžený prevod peňazí cez víkend. Realita je však taká, že veľká časť populácie k tomu nemá prístup.