Nakoniec sa tento projekt stal firemným tajomstvom. Na svetlo sveta vyplával ...

Všeobecný konsenzus odbornej komunity však hovorí, že hoci ide o potenciálne ...