Veľká noc: Najlepšie veľkonočné priania, SMS a pozdravy

  • Veľkonočné sviatky sú opäť tu a s nimi aj niekoľko dní voľna.
  • Koláče, dekorácie aj pozdravy. To všetko patrí k novoročným sviatkom.
  • Poďme sa pozrieť na tie najlepšie veľkonočné pozdravy a veľkonočné priania.
  • Všetky ich nájdete pekne na jednom mieste. Stačí si vybrať a poslať.

Veľká noc patrí na Slovensku medzi najväčšie sviatky s dlhodobou tradíciou. Neoslavujú ich len veriaci, ale efektívne celá republika. S veľkonočnými sviatkami je spojených aj množstvo tradícií. Väčšinu pozná snáď úplne každý, iné sú do veľkej miery unikátne či už pre miesto, kde človek býva, prípadne spadajú do kategórie rodinnej tradície.

Napríklad taká veľkonočná oblievačka, posielanie prianí a rýmovačiek, či návšteva svojich najbližších predstavujú dobre známy štandard spojený s Veľkou nocou. To, či človek dodržuje pôst, akému jedlu zvykne holdovať počas sviatkov či to, že sa spolu s rodinou vydá na spoločnú prechádzku je už zase zo súdka rodinnej či osobnej tradície, ktorá len dopĺňa spôsob trávenia Veľkej noci.

Medzi sviatočnú tradíciu blízku takmer každému patrí príjemný zámer posielať tie najkrajšie a najlepšie veľkonočné priania, aby sme aj týmto spôsobom zostali v kontakte so svojimi blízkymi, priateľmi či obchodnými partnermi. Preto vám prinášam menší výber veľkonočných prianí, medzi ktorými sa nachádzajú tradičné veľkonočné vinše aj rôzne veľkonočné básničky a veršovačky.

Väčšinu z nich je možné použiť aj ako klasické veľkonočné SMS. Niektoré sa hodia aj priamo pri návšteve na Veľkonočný pondelok. Verím, že si vyberiete vinše na Veľkú noc a prajem vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov, čo najviac oddychu a rodinnej pohody. Nezabúdajte pozdrav k veľkej noci správne načasovať.

Veľkonočné pozdravy.

Najkrajšie veľkonočné básničky, riekanky a priania

Šiby, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča. Ešte k tomu groš, aby bolo dosť.

Šibem, šibem, šibi ryby, môj korbáčik nemá chyby. Ešte vody trošička, daj vajíčko z košíčka.

Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko, k tomu zdravia moc, prajeme veselú Veľkú noc.

Tým, čo nosia sukničky, veľa čerstvej vodičky. Tým, čo nosia nohavice, veľa dobrej slivovice.

Hody, hody, doprovody, ja mám boty plné vody, vajce ma už neláká, nalejte mi panáka.

Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí, všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hotuje sa. Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí.

Ty si šibal, zajačik, kde si schoval korbáčik? Zdá sa, že ho milý zajko, vymenil za pekné vajko. Spokojné prežitie veľkonočných sviatkov praje.

K radu ďalších vinšovníkov aj ja podľa dobrých zvykov pripojiť sa chcem. Keď nie inšie, aspoň svoje skromne vinše: Pekne sviatky, dobru zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu, mužom tiež nech sladko je, nech si prídu na svoje.

Veľa vône koláčikov, pritom mnoho korbáčikov, čistú vodu zo studničky, dobré vínko do skleničky.

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc. Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želám Vám k sviatku jari.

Veľkonočné SMS.

Prajeme Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

Želáme vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu, v pondelok veľký zhon, ženám šibačov plný dom.

Krásne veľkonočné sviatky, v zdraví čítaj tieto riadky. Chlapcom veľkonočné vajíčka a dievčatám úsmev na líčka.

Veselú Veľkú noc plnú slniečka, radosti, milých priateľov a pekných chvíľ praje…

Sviatky plné milosti, požehnania hojnosti od vzkrieseného Spasiteľa rodina naša vám dnes želá.

Originálne veľkonočné priania a vinše

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody celej rodine želá…

Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa lásky a rodinnej pohody praje…

Na Veľkú noc veľa vody, vôbec ti to neuškodí, zospodu, aj zvrchu, čakaj chladnú sprchu.

Ženám veľa vody, chlapom veľa vínka, deťom nech vo vrecku zopár mincí cinká.

Gúľa sa, gúľa k vám tichúčko, veľkonočné, maľované vajíčko. Gúľa sa, dievčence, žienky a matky, zaželať chceme vám prekrásne sviatky!

Privítajme jar, prišla Veľká noc, nech šťastia, zdravia a lásky máte moc. Nech čaro jari v srdci Vás zahreje, to Vám k veľkonočným sviatkom prajeme.

Aj keď nie je pravé jarné počasie, nech pre vás sa na Veľkú noc vyčasí a naozaj nádherne sa máte, pokojný čas s blízkymi si užívajte. Tieto veľkonočné vinše a priania vykúzlia úsmev každému.

Halúzkou po zadku, pálenku odzátkuj. Starosti za chrbát, nič večne trvá. Halúzkou po zadku, voňavkou do vlasov, nože sa ponúkni z farebných koláčkov.

Tým, čo nosia sukničky, veľa zdravej vodičky, tým, čo nosia nohavice, veľa dobrej slivovice!

Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári. Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč. Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc.

Veľkonočné pozdravy pre každého

Príjemnú veľkonočnú pohodu v kruhu rodiny a blízkych zo srdca praje…

Príjemne prežitie veľkonočných sviatkov, v tejto dobe hlavne veľa zdravia a rodinnej pohody praje…

Nech sú sviatky rozprávkové, nech sú celkom pohodové, šťastia, zdravia lásky moc, prajem slnečnú Veľkú noc.

Prijmite náš pozdrav krátky na tieto veľkonočné sviatky. V dobrom zdraví ich prežite, pohody a radosti si užite. Dobrú šibačku a kúpačku Vám želá…

Trošku vody za golier, pár vajíčok na tanier, pár šibnutí po zadku, veľa zdravia ku sviatku, želá…

Prijmi náš pozdrav krátky na veľkonočné sviatky. V zdraví ich dobrom preži, veselý, šťastný svieži!

Sviatky plné milosti, požehnania hojnosti od vzkrieseného Spasiteľa rodina naša s láskou želá…

Koláč, šunka nech Ti chutí, vínko hlávku nepomúti, veď len raz za dlhý rok príde krásna Veľká noc.

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Sladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú, šunku údenú, veľa radosti a málo starostí praje celá rodina.

Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec. Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.

Keďže je to v mojej moci, tak vám prajem k Veľkej noci lásku, šťastie, zdravíčko, šunku, vínko, vajíčko. Veselé prežitie veľkonočných sviatkov praje…

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky Vám praje…

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc. Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme vám k sviatku jari.

Malý zajko ráno vstal, veselo sa usmieval. Slniečko ho hladkalo, bolo mu moc veselo. Práce má dnes moc a moc, prajem krásnu Veľkú noc.

Požehnanú Veľkú noc Vám prajem a veľké poďakovanie za Vašu prácu.

Požehnané veľkonočné sviatky aj vám, celému kolektívu…vrelá vďaka za všetko, čo robíte pre nás v tomto čase..

Veľká noc pozdravy.

Kresťanské veľkonočné priania

Nech vzkriesený Kristus vstane aj v našich srdciach a Jeho vykupiteľské dielo posilni našu nádej pre večný život. Nech Boh pokoja otvorí naše oči, aby sme ho spoznali ako svojho Pána pri lámaní chleba. Nech nás Duch Svätý utvrdí vo viere, aby sme mohli s Tomášom vyznať: Pán môj, boh môj!

Nech radosť a nádej zo zmŕtvychvstalého Krista v nás ostáva naplno prítomná a nech sú naše životy každodenným svedectvom o tom všetkom, čo pre nás Ježiš urobil.

Veľká vďaka Vám za Vašu prácu, ktorú robíte pre nás. Nech Vás Pán Boh žehná. Prajem Vám požehnanú Veľkú noc.

Veľká noc je Božie požehnanie sveta. Je to Jeho spôsob ako na hovorí, že láska a nádej stále existuje vo svete. Požehnané prežitie týchto dní Vám zo srdca praje…

Dnes vstal z hrobu Zbaviteľ, celého sveta Vykupiteľ. Nech teda bude koniec zlému, vzdajme preto hold náš Jemu. Požehnané a milosrdné Veľkonočné sviatky Vám želá…

Nech je poslom viery náš veľkonočný vinš, nech je i pre Vás Veľká Noc zdrojom vrúcnej kresťanskej radosti.

Láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Nech pán požehná tieto vaše sviatočné dni a nech vám dá veľa nádeje pre nový začiatok. Nech vás tieto dni naplnia radosťou, úspechom a šťastím. Želáme vám krásnu Veľkú noc.

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, nádej z Kristovho víťazstva, vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl vyprosuje rodina… a značí nový začiatok spolu s prebúdzajúcou sa prírodou. Naplnia i tieto dni neobyčajnou nádejou. Želáme vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu.

Veselú veľkú noc.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať