Prieskum: Odvetvie videohier sa nachádza v dobe zvratu

  • 60 % vedúcich pracovníkov hovorí o pomalšom raste počtu hráčov videohier v čase, keď trh zaplavujú nové subjekty
  • 77 % respondentov sa vyjadrilo, že príliv nových hier zvyšuje konkurenciu čím dochádza k znižovaniu marží
  • 67 % respondentov očakáva zrýchlenie fúzií a akvizícií, keďže spoločnosti plánujú riešiť nedostatok talentov

Hoci sa celosvetové výnosy odvetvia videohier za posledných päť rokov takmer zdvojnásobili, až 70 % vrcholových manažérov spoločností pôsobiacich v tomto odvetví je presvedčených, že nasledujúcich päť rokov bude náročných.

Ovplyvňuje to nárast počtu nových subjektov vstupujúcich do odvetvia a ich snaha o získanie trhového podielu. Potvrdzujú to závery globálnej štúdie spoločnosti EY s názvom How is your business powering-up for the next video gaming challenge?

Hľadanie alternatívnych zdrojov príjmov

Štúdia naznačuje, že rýchly rast a v súčasnosti mainstreamová príťažlivosť videohier predznamenávajú novú éru príležitostí a výziev. Potvrdzuje to 68 % respondentov, podľa ktorých pomalší rast počtu nových hráčov videohier povedie spoločnosti pôsobiace v tomto odvetví k tomu, aby v čase, keď trh naďalej zaplavujú nové subjekty, hľadali alternatívne zdroje príjmov.

Podľa 77 % respondentov sú rastúce konkurenčné tlaky spôsobené prílivom nových hier a titulov. Vzhľadom na fakt, že podniky hľadajú spôsoby, ako sa v tomto vysokokonkurenčnom prostredí odlíšiť, 45 % výkonných pracovníkov sa vyjadrilo, že predajné a marketingové náklady počas najbližších piatich rokov stúpnu o minimálne 10 %.

Nižšie marže, rastúce náklady

Celkovo možno konštatovať, že sa spoločnosti čoraz viac snažia chrániť svoje marže. Až 79 % vedúcich pracovníkov si myslí, že náklady na vývoj skvelého herného zážitku rastú, 42 % z nich predpokladá, že ich celkové náklady na vývoj počas nasledujúcich piatich rokov stúpnu o minimálne 10 %.

V rámci štúdie sa zistilo, že spoločnosti okrem iného čelia stúpajúcim personálnym nákladom, keďže konkurencia sa rozširuje o vojnu o talenty. 42% respondentov naznačilo, že náklady na technické a kreatívne talenty budú narastať, pričom podľa viac než polovice opýtaných (52 %) sa nedostatok vývojárskych a technických talentov v nasledujúcich piatich rokoch ešte viac prehĺbi.

Na vyrovnanie tohto negatívneho trendu by sa podľa očakávaní 67 % výkonných pracovníkov mal zvýšiť počet fúzií a akvizícií, keďže spoločnosti sa budú snažiť zmierňovať nedostatok talentov.

V prostredí, v ktorom je udržanie dôvery nevyhnutné, vedúci pracovníci podnikov pôsobiacich v sektore videohier naďalej počítajú s rastúcimi nákladmi na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a dodržiavanie právnych predpisov. V nadväznosti na nedávne správy o problémoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti 43 % respondentov očakáva, že náklady na kybernetickú bezpečnosť porastú o minimálne 10 %.

Cloud a eSports ako hlavní disruptori odvetvia videohier

Štúdia odhaľuje kľúčové trendy a technológie, ktoré budú definovať budúcnosť odvetvia videohier. Až 63 % vedúcich pracovníkov súhlasilo s tým, že ak vedúce herné spoločnosti neponúknu spotrebiteľom hry na cloude, budú o päť rokov v nevýhode.

O tom, že v rozmedzí piatich až desiatich rokov budú spoločnosti poskytujúce videohry distribuovať väčšinu hier Triple-A bezdrôtovo prostredníctvom cloudu, je presvedčených 70 % respondentov.

Zo zistení prieskumu ďalej vyplynulo, že elektronický šport, tzv. eSports, má potenciál zvyšovať povedomie o značke v rámci celého odvetvia. Až 72 % respondentov uviedlo, že eSports už teraz výrazne prispieva k budovaniu značky a imidžu spoločností pôsobiacich v odvetví videohier. 70% si myslí, že práve eSports dokáže pritiahnuť nových zákazníkov do sveta hier.

Respondenti prieskumu sa však ďalej delia podľa toho, či a do akej miery sa eSports stane dôležitým zdrojom nových príjmov: 23 % respondentov predpokladá nulový príspevok eSports k výnosom generovaným odvetvím, 34 % respondentov očakáva príspevok na úrovni do 10 % a 43 % počíta s príspevkom vyšším ako 10 %.

Ďalšie kľúčové zistenia prieskumu sú:

  • podľa 83 % respondentov sa počet nových hier vstupujúcich na trh zvyšuje
  • podľa 69 % respondentov sa v priebehu niekoľkých rokov budú hráči na svojich smartfónoch hrať hry Triple-A
  • podľa 67 % respondentov sa celková miera obchodného rizika zvýši
  • podľa 64 % respondentov sa dôležitou súčasťou odvetvia videohier v budúcnosti stane technológia blockchain

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať