Ako do ponuky Štart vo Windows 10 pridať odkazy na aplikácie?

Pri inštalácií aplikácií vo Windows 10 väčšinou dochádza k automatickému vytvoreniu ich odkazu v ponuke Štart. Vďaka tomu dokážeme veľmi rýchlo pristupovať k novým aplikáciám a spúšťať ich cez zástupcu.

Niektoré aplikácie ale odkaz do ponuky Štart z rôznych dôvodov nepridajú, a potom nám tu jednoducho chýbajú.

Ak sa do takejto situácie náhodou dostanete, tak to viete veľmi rýchlo napraviť. Stačí pristúpiť k ručnému pridaniu zástupcu priamo do zoznamu všetkých aplikácií, ktorý sa nachádza v ponuke Štart.

Bohužiaľ sa to nedá spraviť prostým potiahnutím odkazu napríklad z pracovnej plochy. rovno do ponuky Štart Je to o trochu náročnejšie, no v celkovom pohľade nejde o nič náročné. Stačí len vedieť, kam je potrebné zástupcu aplikácie skopírovať.

Ako pridať zástupcu aplikácie do ponuky Štart?

  • Klávesovou skratkou Win + R vyvoláme nástroj “Spustenie”.
  • Zadáme nižšie uvedený odkaz a potvrdíme ho stlačením klávesu Enter.
  • %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  • Následne stačí nájsť odkaz aplikácie a skopírovať ho do predmetnej zložky.
  • Prípadne môžeme odkaz vytvoriť zo spustiteľného súboru (.exe). Klikneme naň pravým tlačidlom myši a potiahneme ho do cieľovej zložky “Programs”. Zobrazí sa kontextová ponuka, kde zvolíme “Vytvoriť odkazy tu”.
  • Na skopírovaný odkaz v zložke “Programs” potom klikneme pravým tlačidlom myši a z ponuky vyberieme možnosti “Premenovať”.
  • Zadáme taký názov, pod akým chceme aby sa odkaz na aplikáciu zobrazoval v ponuke Štart.
  • Ak sa aplikácia v ponuke Štart nezačne po úprave okamžite zobrazovať, tak reštartujeme počítač.

Týmto jednoduchým spôsobom vieme do ponuky Štart pridať napríklad odkaz na prenosné (portable) aplikácie, ktoré sa neinštalujú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať