Ako nastaviť prihlasovanie pomocou PIN kódu vo Windows 10?

Windows 10 ponúka viacero možností ochrany používateľského konta. Od klasického hesla, cez biometriu na podporovaných zariadeniach, až po obrázkové heslo či PIN kód.

Prihlasovanie pomocou hesla je úplnou klasikou, no niekedy to môže byť až zbytočne komplikované. Prípadne, ak používate konto Microsoft, tak by ste sa možno chceli prihlasovať aj inou metódou. To isté konto môžete používať na viacerých zariadeniach, no pritom stále zachovávať určitú dávku zvýšenej ochrany.

Vtedy do hry vstupuje PIN.

PIN ako alternatíva za heslo

S prihlasovaním sa cez PIN kód budete veľmi dobre oboznámení. Už dlhé roky ho používate na svojich smartfónoch a bežne chráni aj prístup do bankových aplikácií.

Vo Windows 10 je PIN kód jednou zo zaujímavých alternatív ku klasickému heslu. Najskôr totiž musíte svoje konto chrániť heslom, až potom sa vám sprístupnia ďalšie možnosti, vrátane PINu. Preto alternatíva, a nie úplná náhrada.

Rovnako ako v prípade smartfónu, aj PIN kód pre ochranu konta vo Windows 10 sa skladá z niekoľkých číslic, čo teoreticky umožňuje rýchlejšie prihlasovanie pri zachovaní dobrej ochrany.

Navyše, cez nástroj “Editor objektov politiky skupiny” dokážete vo Windows 10 Pro dodatočne zvýšiť komplexnosť PIN kódov. Pridanie podpory pre písmená a symboly je možné zapnúť aj priamo pri procese vytvárania, bez zásahu v systémových útrobách.

Úpravami sa síce prakticky približujete klasickému heslu, pretože okrem dĺžky dokážete do PIN kódu pridať aj podporu písmen, no stále to má svoje čaro.

Spomínal som to v úvode v súvislosti s kontom Microsoft. To isté konto môžete používať na rôznych zariadeniach, no na každom z nich si môžete nastaviť unikátny PIN kód. Ten je uložený len v tomto zariadení a nikam sa nesynchronizuje.

Vďaka tomu získate dodatočnú ochranu. Ak by niekto odkukal alebo cez keylogger získal PIN, do konta Microsoft sa nedostane a ostatné zariadenia zostanú chránené. Je to silne teoretická rovina, no pri otázke bezpečnosti to tak už väčšinou býva.

Pri zvýšení komplexnosti PIN kódu je stále dobré nájsť vhodný kompromis. Proste to netreba za každú cenu preháňať. Väčšine bežných používateľov však bude stačiť klasický, číselný, PIN. V takej forme ako ho systém ponúka štandardne.

Kde sa upravujú vlastnosti PIN kódu vo Windows 10?

 • Otvorte nástroj Spustenie (Win +R) alebo ponuku Štart.
 • Vyhľadajte a spustite gpedit.msc.
 • Preklikajte sa do ponuky Konfigurácia počítača -> Administrative Templates -> System -> PIN Complexity.
 • V ponuke na pravej strane nájdete 8 rozličných nastavení.
 • Ich zapnutím dokážete zvýšiť komplexnosť PIN kódu.
 • Napríklad môžete pridať podporu pre písmená, zväčšiť maximálny počet znakov či sprísniť kontrolu proti používaniu už niekedy používaných PIN kódov.
 • Jednotlivé vlastnosti povolíte tak, že na súbor dvakrát kliknete a zvolíte možnosť “Enabled”.
 • V niektorých prípadoch ešte musíte zadať dodatočnú špecifikáciu.
 • Zmenu potvrdíte kliknutím na “OK”.

Aké vlastnosti PIN kódu je možné upravovať?

 • Expiration – definuje počet dní, počas ktorých je vytvorený PIN platný. Po uplynutí stanoveného počtu dní si používateľ bude musieť vytvoriť nový PIN kód. Okrem toho, že nastavenie prepnete do pozície “Enabled”, musíte tu zadať aj spomínaný počet dní v položke “PIN Expiration”. Povolené sú hodnoty od 1 po 730 (dní).
 • History – definuje akú veľkú históriu PIN kódov si systém ukladá, aby zabránil ich opätovnému použitiu. Povolené hodnoty sú od 1 po 50. Zadať môžete aj 0, no to má rovnaký zmysel ako keby ste položku “History” ani nepovolili.
 • Maximum PIN length – po povolení definuje maximálnu dĺžku PIN kódu. Povolené sú hodnoty od 5 po 127 (znakov).
 • Minimum PIN length – po povolení definuje minimálnu dĺžku PIN kódu. Povolené sú hodnoty v rozsahu 4 až 127 (znakov).
 • Require digits – ak toto nastavenie prepnete do pozície “Disabled”, tak v PIN kóde nebude možné použiť číslice. Ak ho necháte v polohe “Not Configured” tak číslice môžete, no nemusíte použiť. V prípade pozície “Enabled” musíte použiť minimálne jednu číslicu.
 • Require lowercase letters – ak toto nastavenie prepnete do pozície “Disabled”, tak v PIN kóde nebude možné použiť malé písmená. Ak ho necháte v polohe “Not Configured” tak malé písmená môžete, no nemusíte použiť. V prípade pozície “Enabled” musíte použiť minimálne jedno malé písmeno.
 • Require special characters – ak toto nastavenie prepnete do pozície “Disabled”, tak v PIN kóde nebude možné špeciálne znaky. Ak ho necháte v polohe “Not Configured” tak špeciálne znaky môžete, no nemusíte použiť. V prípade pozície “Enabled” musíte použiť minimálne jeden špeciálny znak. Podporované sú znaky ! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ .
 • Require uppercase letters – ak toto nastavenie prepnete do pozície “Disabled”, tak v PIN kóde nebude možné použiť veľké písmená. Ak ho necháte v polohe “Not Configured” tak veľké písmená môžete, no nemusíte použiť. V prípade pozície “Enabled” musíte použiť minimálne jedno veľké písmeno.

K základnej konfigurácii sa vrátite tak, že všetkých 8 vlastností prepnete do polohy “Not configured”.

Ako vo Windows 10 nastaviť PIN kód pre ochranu konta?

 • Otvorte si systémové nastavenia (Win + I).
 • Kliknite na položku “Kontá”.
 • Z ponuky vyberte “Možnosti prihlásenia”.
 • V prehľade vyberte možnosť “PIN kód pre Windows Hello”.
 • Kliknite na tlačidlo “Pridať”.
 • Postupujte podľa pokynov – zadajte heslo a vytvorte PIN.
 • Kliknutím na tlačidlo “Zahrnúť písmená a symboly” si dokážete jednoduchým spôsobom zvýšiť nároky na PIN.
 • Súčasne sa dostanete k ponuke “Požiadavky na kódy PIN”.
 • Tá zobrazí prehľad všetkých požiadaviek na vytváraný PIN.
 • Ide o vlastne o stručný prehľad toho, čo ste si nastavili cez vlastnosti PINu v gpedit.mcs.
 • Zadáte teda kód, ktorý tieto požiadavky spĺňa a stlačíte na “OK”.
 • Hotovo.

Ako PIN kód vo Windows 10 odstrániť?

Postup je prakticky rovnaký ako pri jeho vytváraní. Opäť prejdete do tých istých systémových nastavení, kde však v sekcii “PIN kód pre Windows Hello” kliknete na tlačidlo “Odstrániť”. Pred dokončením akcie musíte svoju totožnosť overiť pomocou klasického hesla.

Taktiež tu nájdete aj tlačidlo “Zmeniť”, pomocou ktorého môžete súčasný kód zmeniť na nový. Napríklad zložitejší.

Ak kliknete na tlačidlo “Nepamätám si svoj PIN”, tak po zadaní hesla ku svojmu kontu, môžete buď zadať nový PIN alebo odstrániť ten existujúci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať