Cisco

Cisco: Čo prinesú technológie, alebo trendy roku 2020

Technológie menia svet a táto zmena je rok čo rok rýchlejšia. Aké trendy sa presadia vďaka technológiám v roku 2020? Cisco vidí najmä päť oblastí, ktoré čakajú zmeny:

  • Začiatok budovania internetu pre budúcnosť a nové technológie
  • Zákaznícku vernosť značkám začne nahrádzať vernosť aplikáciám
  • Hon na skryté hrozby a fungovanie v móde nulovej dôvery
  • Pokračovanie cesty k sieťam riadeným zámerom
  • Tlak na biznisové znalosti aj pri už i tak nedostatkových IT pracovníkoch

Potreba budovať internet pre budúcnosť

Vstupujeme do tretej dekády 21. storočia a technické inovácie nejavia tendenciu spomaľovať. Digitálna transformácia kladie na dnešnú internetovú infraštruktúru nároky na hraniciach jej možností a čoskoro začneme pri ďalších inováciách narážať na jej limity. Preto treba vyvinúť internet budúcnosti.

Do roku 2023 sa do internetu pripojí 49 miliárd zariadení. V budúcom desaťročí budeme svedkami vzniku a rozvoja množstva pokročilých technológií – od virtuálnej a rozšírenej reality cez streamovanie videa v rozlíšení 16K po umelú inteligenciu, 5G, kvantové počítače, adaptívnu a prediktívnu kybernetickú bezpečnosť, autonómne vozidlá a inteligentné IoT. Nemenej dôležité budú aplikácie a technológie, ktoré ešte neboli vynájdené.

Tieto budúce generácie aplikácií povedú k nárastu komplexnosti a požiadaviek, presahujúcich schopnosti dnešnej internetovej infraštruktúry. So vstupom do nového desaťročia sa treba zamyslieť nad jej novým poňatím. Internetová infraštruktúra bude musieť byť rýchlejšia, lepšie škálovateľná, hospodárnejšia a jednoduchšia na správu a zabezpečenie.

Spoločnosť Cisco nedávno predstavila plán na vybudovanie internetu pre budúce desaťročia digitálnych inovácií. Jadrom technologickej stratégie „Internet pre budúcnosť“ sú investície do vývoja čipov, optiky a softvéru, ktoré umožnia vyhovieť budúcim nárokom.

Vernosť aplikáciám namiesto vernosti značke

Jedným zo základných atribútov firiem je dnes spôsob, akým vstupujú do interakcie so zákazníkmi. Väčšinou ide o digitálnu interakciu, a to buď prostredníctvom aplikácie alebo internetovej stránky. Pre zákazníkov je totiž táto komunikácia veľmi príjemná.

Podľa najnovšej štúdie App Attention Index od spoločnosti AppDynamics sa používanie digitálnych služieb vyvinulo do podvedomého ľudského správania – tzv. „digitálny reflex“. Predtým spotrebitelia využívali digitálne služby na vykonanie určitej činnosti alebo úlohy na základe vedomej voľby. Dnes väčšina (71 %) opýtaných pripúšťa, že sa digitálne služby stali neoddeliteľnou súčasťou ich životov.

Výskum ukazuje, že sa ľudia veľmi rýchlo obrátia chrbtom k značkám, ktorých aplikácia neponúka dostatočný komfort a úžitok. V prípade problémov s výkonom spotrebitelia veľmi rýchlo odchádzajú ku konkurencii (49 %), prípadne od služby alebo značky aktívne odrádzajú ostatných používateľov (63 %) bez toho, aby dali firme šancu na zlepšenie.

Z toho dôvodu budú musieť firmy v roku 2020 a nasledujúcich rokoch pamätať na to, že digitálny spotrebiteľ netoleruje nič iné ako jednoduchosť, rýchlosť a maximálny komfort. Nesmierne dôležitá preto bude schopnosť analyzovať dáta o výkone aplikácií v reálnom čase a okamžite reagovať na prípadné problémy.

Hľadanie hrozieb a nulová dôvera

V čase, keď kybernetický zločin narástol do takých rozmerov, že národným hospodárstvam po celom svete pôsobí trikrát väčšie škody než prírodné katastrofy, neustále stúpajú nároky na zabezpečenie. Už nestačí reaktívny prístup, ktorý väčšinou len reaguje na problémy, začínajúce ovplyvňovať systémy. Podniky si musia zvyknúť na novú realitu „nulovej dôvery“, aby dokázali čeliť hrozbám.

Pôvodný model nulovej dôvery, ktorý po prvý raz popísala spoločnosť Forrester, je založený na princípe nedôvery voči čomukoľvek vnútri i mimo sieťového perimetra. Prístup je povolený len oprávneným používateľom, zariadeniam a úlohám po zaistení ich dôveryhodnosti a prevencie hrozieb – bez toho, aby utrpela používateľská skúsenosť. Dá sa očakávať, že v ďalších rokoch sa taký prístup všeobecne rozšíri.

Popri tom bude v rámci holistických bezpečnostných stratégií hrať stále dôležitejšiu rolu aktívne vyhľadávanie hrozieb. Kým tradičné prístupy typicky reagujú na výstrahy na základe detegovania potenciálne škodlivej aktivity, aktívne vyhľadávanie hrozieb ide nad rámec známych nebezpečenstiev a analyzuje doteraz neznáme.

Cieľom aktívneho vyhľadávania hrozieb je odhaľovať nový, dosiaľ neznámy škodlivý softvér a zraniteľnosti. I keď nezaznamená žiadny malvér, často zistí existenciu zraniteľností, ktoré si vyžiadajú nové bezpečnostné pravidlá. Pravidelné vyhľadávanie nebezpečenstva postupne vedie k celkovému obmedzeniu priestoru pre potenciálne útoky.

Experti z bezpečnostného tímu Cisco Talos pripravili elektronickú knihu Hon na skryté hrozby, ktorá vysvetľuje, prečo sa tento prístup vypláca a kto by sa na ňom mal podieľať. Odpovedá na otázky čo, kde, kedy a ako hľadať. Ďalej porovnáva tento prístup s inými bezpečnostnými metodikami, napríklad reakciou na incidenty, penetračným testovaním alebo riadením rizík.

Sieťové trendy: cesta k sieťam riadeným zámerom

Siete nikdy neboli pre podniky dôležitejšie ako teraz. Ich úžitok zďaleka prekračuje jednoduché prepojenie zariadení a lokalít. Dnes je sieť kľúčovým faktorom pri návrhu nových aplikácií, zabezpečovaní dát, transformácii infraštruktúry a zefektívňovania tímovej spolupráce.

V ostatných rokoch sa v odbore veľa rozpráva o úlohe softvérovo definovaných sietí (SDN) ako o dôležitej ďalšej fáze vývoja počítačových sietí. SDN ponúka množstvo výhod, napríklad centralizovanú správu a zabezpečenie, flexibilitu a nižšie prevádzkové náklady.

Cisco však nepovažuje SDN za konečné štádium, ale za dôležitý krok na nevyhnutnej ceste sieťovej infraštruktúry k sieťam riadeným zámerom (IBN) – teda systémom, ktoré využívajú umelú inteligenciu a strojové učenie na predpovedanie ďalších krokov, detegovanie a automatické riešenie anomálií, blokovanie bezpečnostných hrozieb a na svoj vývoj a učenie.

Záujem o SDN je veľký. Z viac ako 2000 IT manažérov a sieťových stratégov, oslovených v prieskume Cisco Global Networking Trends, 41 % uviedlo, že má technológiu SDN zavedenú aspoň v jednej sieťovej doméne. Len 4 % respondentov sa pritom domnievajú, že sú ich siete dnes skutočne riadené zámerom. Technológovia sa však zhodujú, že siete riadené zámerom budú v blízkej budúcnosti hrať dôležitejšiu rolu, pričom 78 % sa domnieva, že sa ich siete počas dvoch rokov posunú smerom k orientácii na služby a riadenie zámerom. Len 35 % respondentov sa domnieva, že ich siete budú za túto dobu plne riadené zámerom.

V IT sa teraz najviac prejaví nedostatok obchodných zručností

Zohnať kvalifikovanú pracovnú silu zostáva pre IT manažérov najpálčivejším problémom. Z 600 IT a obchodných manažérov, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť Cisco, 93 % uviedlo, že pociťuje taký závažný nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, že to spomaľuje obchodnú transformáciu ich podnikov.

Čo sa však mení, je povaha najžiadanejších rolí. Nie je žiadnym prekvapením, že najviac stúpa dopyt po odboroch, súvisiacich s najdôležitejšími oblasťami rastu, ako je dátová veda alebo umelá inteligencia. IT sa musí zmeniť z „vykonávateľa objednávok“ na strategického partnera. To znamená zmenu každodennej roly pracovníkov IT z konfigurovania zariadení na riešenie obchodných problémov pomocou technológií.

V prieskume spoločnosti Cisco sa IT a obchodní manažéri zhodli, že najväčším problémom IT lídrov je nedostatok obchodného ducha. Pre IT a obchodných manažérov je preto najvyššou prioritou v oblasti personálneho riadenia nábor pracovníkov, ktorí disponujú ako technickými, tak obchodnými zručnosťami.

Ako sa bude táto potreba napĺňať v budúcnosti? Podniky, ktoré boli úspešné pri svojom transformačnom snažení obecne uprednostňujú školenie IT pracovníkov v obchodných zručnostiach pred náborom nových alebo outsourcingom, čím uchovávajú svoje znalosti, kultúru a hodnoty.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať