ČSOB SmartBanking: Čo je to IPPID?

Pri používaní internet bankingu a mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking sa môžete stretnúť s rôznymi funkciami a skratkami. Jednou zo základných skratiek je IPPID. Ide o identifikátor zákazníka, pomocou ktorého sa prihlasujeme do online bankovníctva a bankovej aplikácie.

Identifikačné číslo IPPID je 8-miestny číselný kód, ktorý vám vaša banka pridelí pri vytvorení účtu spolu s prvotným PIN kódom, aby ste mohli pohodlne využívať jej služby. Tieto údaje sú totožné pre internet banking aj pre mobilné aplikácie ČSOB SmartBanking a ČSOB SmartToken.

Pre používanie mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking je najskôr nutné vykonať jej aktiváciu. Do aplikácie vložíte identifikačné číslo IPPID a PIN kód. Po ich vložení do aplikácie Vám banka zašle na dohodnuté mobilné číslo aktivačný kľúč, resp. si ho vygenerujete cez Token. Aktivačný kľúč je potrebný iba pri aktivácii aplikácie, ktorá je zároveň aj prvým prihlásením. Pri ďalšom používaní aplikácie je potrebný už iba Váš PIN.

To v praxi znamená, že ak budete všetky potrebné operácie vykonávať cez aplikáciu ČSOB SmartBanking tak si po prvotnej aktiváciu už viac nemusíte pamätať IPPID. V prípade, že by ste sa chceli prihlásiť do online bankovníctva cez počítač si viete tento identifikátor odpísať priamo z mobilnej aplikácie. Samozrejme, že je rozumné tieto údaje uchovávať aj niekde mimo mobilu, na bezpečnom mieste. Pre rôzne krízové situácie, ako je napríklad strata mobilu.

Identifikačné číslo (IPPID) je 8-miestne neprenosné číslo pridelené pri uzatvorení Zmluvy, ktorým banka jednoznačne identifikuje klienta.

Zjednodušene povedané, IPPID je vaše klientske číslo, ktoré vám banka pridelí pri založení účtu. Nájdete ho preto v príslušných dokumentov/zmluve aj s PIN kódom. Zatiaľ čo PIN kód si môžete ľubovoľne meniť, klientské číslo máte pridelené natrvalo.

Ak sa vám pri prihlasovaní do aplikácie ČSOB SmartBanking zobrazí chybová hláška “IPPID nebol nájdený”, tak pár sekúnd počkajte a skúste sa prihlásiť znova. Prípadne aplikáciu vypnite a znova zapnite.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať