Niektoré z nich sú praktickejšie, iné sú skôr do počtu, no ...

Prieskumník je akýmsi centrálnym miestom, odkiaľ vo Windows 10 zvykneme pristupovať ...

Pri základných nastaveniach sa vždy dostaneme do sekcie "Rýchly prístup", kde ...

Adresu môžeme vložiť do dokumentu, do správy, proste kamkoľvek, kam bežne ...

Ak by ste chceli sekcie "Rýchly prístup" a "Naposledy otvorené súbory" ...

Prieskumník je základnou aplikáciou, akýmsi súborovým správcom, cez ktorého pristupujeme k ...