Learn2Code

Kam sa uberajú súčasné trendy vo vzdelávaní a eLearningu na Slovensku?

Pozor! Nižšie v článku sa nachádza rozhovor, no nejde o rozhovor v mojej réžii, ale o informácie, ktoré spoločnosť Learn2Code poskytla v rámci tlačovej správy. Prišli mi však pomerne zaujímave, preto ich zverejňujem, no kvôli transparentnosti článok označujem ako “sponzorovaný, hoci realita je iná.

Aj keď by ste to možno na prvý pohľad netvrdili, aj u nás na Slovensku sa súčasné trendy vo vzdelávaní pomaly, ale isto, snažia priblížiť európskym štandardom.

Stredné a vysoké školy si začínajú uvedomovať dôležitosť a význam eLearningu (online vzdelávania), a to nielen vtedy, ak študent nemôže byť fyzicky prítomný na prednáškach. Ide tu skôr o dopĺňanie si vedomostí, ktoré v rámci bežných vyučovacích hodín nie je možné pokryť pedagógom – či už časovo alebo kapacitne.

eLearning – pre študenta sú to vedomosti navyše, pre pedagóga čas na riešenie individuálnych otázok svojich študentov k učivu či kurzu a pre školu zefektívnenie procesov a zatraktívnenie ponuky vzdelávania pre nových potenciálnych študentov.

Prostredníctvom eLearning kurzov študenti vstrebú nové informácie v kratšom čase, lebo si ich pozrú na konkrétnych príkladoch, niektoré poznatky si môžu priamo v praxi vyskúšať a napredujú svojím vlastným tempom – ak niečo na hodine nestihnú prejsť, je tu možnosť individuálne sa k tomu vrátiť po škole, v rámci krúžkov či doma.

V procese učenia tento spôsob predstavuje časovú aj priestorovú slobodu, čo študentov často motivuje k tomu, aby vo vzdelávaní pokračovali aj vo voľnom čase, ak ich téma zaujme. 

Ako jednoducho zatraktívniť vzdelávanie na školách pre študentov aj pedagógov?

O tom, kam sa uberajú súčasné trendy vo vzdelávaní a eLearningu na Slovensku, hovorí Radovan Debnár, odborník v oblasti vzdelávacích kurzov zo spoločnosti Learn2Code.

Ako vnímate posun nášho vzdelávacieho systému v priebehu posledných rokov?

“Nepochybne najväčší dopad na zmeny vo vzdelávaní a na život všeobecne má technologický vzostup. Triedy vyzerajú celkom inak ako za mojich čias, inak ako pred desiatimi či piatimi rokmi. Interaktívne tabule, laptopy a projektory sú bežnou súčasťou vyučovania. Vyučovanie sa stáva flexibilnejším, žiaci môžu spolupracovať na projektoch s rovesníkmi na opačnej strane sveta. Zmenila sa aj demografia vzdelávania – čoraz viac dospelých ľudí si uvedomuje rastúce možnosti v oblasti technológií a digitalizácie. Nie je vôbec nezvyčajné, že 35-ročný človek bez IT pozadia začína s programovaním. A áno, aj vtedy to má zmysel.”

Aké kurzy sú najviac vyhľadávané študentmi stredných škôl? 

“Sú to najmä kurzy programovania, designu, kurzy online marketingu – aj na základe týchto kurzov sa môžu vyprofilovať, zistia, čo ich baví, zaujíma a čomu sa chcú v budúcnosti venovať. Ak to viete už v sedemnástich, predídete dileme pri výbere vysokej školy a neskôr povolania.” 

Ktoré kurzy môžu podľa vás pomôcť ktorým odborom pri hľadaní zamestnania po skončení strednej školy?

My sa ako vzdelávacia inštitúcia orientujeme na digitálne vzdelávanie, a to je žiadané v každom odbore. Môžete získať znalosti a zručnosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu – naučiť sa konkrétny programovací jazyk, ako fungujú jednotlivé nástroje v online marketingu, ako testovať automatizovane, pracovať v konkrétnom grafickom programe… Na druhej strane napríklad znalosti Excelu sú kreditom pre široký výber pracovných pozícií z rôznych odborov.”

Máte v ponuke aj kurzy, ktoré prispievajú k rozvoju vedomostí pedagógov? Vidíte zmysel aj v doplnkovom vzdelávaní pedagógov a v ktorých oblastiach konkrétne?

“Všetky kurzy prispievajú k rozvoju vedomostí, inak by nemalo zmysel ich absolvovať. Najmä v oblasti digitálneho vzdelávania už nemusí vôbec platiť, čo platilo pred rokom – menia sa preferované technológie a tomu je potrebné prispôsobiť aj spôsob vzdelávania. Nie je správne, ak pedagóg odmieta nové technológie a spôsob výučby v prospech 20-ročných overených vzdelávacích metód. Študenti si vedia vyhľadať množstvo informácií aj sami, pedagóg ich má usmerňovať a motivovať, naučiť ich kriticky myslieť a čo je dôležité – ako správne technológie využívať. K tomu je určite nevyhnutné, aby bol sám aktívny a neustále sa vzdelával.”

Máte pozitívnu skúsenosť zo škôl, ktoré už vzdelávacie kurzy využívajú? V čom vidia najväčší prínos?

Máme ukončené aj prebiehajúce projekty s viacerými školami. Poskytujeme im prístup k vzdelávacím materiálom a online kurzom, pomáhame pri zostavení učebného plánu. Vzniknú tak nové praktické predmety či krúžky v rámci mimoškolskej činnosti. Žiaci v rámci týchto hodín pracujú na reálnych projektoch, získavajú znalosti, ktoré zodpovedajú potrebám trhu práce, pripravujú ich na ďalšie vzdelávanie.”

Stretli ste sa už aj s reálnym príbehom študenta, ktorému vzdelávací kurz pomohol dostať sa na vysokú školu alebo získať dobré zamestnanie?

Máme desiatky takých študentov. Napríklad nedávno chlapec, ktorý začal s kurzom pre tvorbu webových stránok a už na strednej škole si touto činnosťou privyrábal, šiel neskôr na technickú univerzitu. Ďalej tu boli študenti, ktorí sa takto rozhodli či už pre programovanie, grafický design, online marketing, testovanie… Máloktorí z nich sa však k týmto vedomostiam a zručnostiam dostali na svojej škole. A pritom na pracovnom trhu vznikajú denne desiatky pracovných miest požadujúcich práve tieto zručnosti. Pre aký pracovný trh teda škola študentov pripravuje?”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať