Základné klávesové skratky pre Excel, ktoré by ste mali poznať

Tak ako prakticky všetky aplikácie z balíka Microsoft Office, aj tabuľkový editor Excel obsahuje množstvo klávesových skratiek, ktorých používaním si dokážeme prácu zrýchliť a uľahčiť.

Namiesto toho, aby sme jednotlivé úkony museli vykonávať myšou v kombinácii s hľadaním toho správneho tlačidla, použiť môžeme jednoduchú klávesovú skratku. Kombinácia dvoch či troch klávesov dokáže spraviť priam hotové divy. Hlavne v momente, keď sa nám takéto ovládanie plne dostane do krvi.

Vopred treba upozorniť, že Microsoft Excel obsahuje obrovský počet klávesových skratiek pre vykonávanie rôznych úkonov. Už osvojením základov sa však dokážete pri práci posunúť poriadne vpred. Akcie budete schopní vykonávať rýchlejšie a narábanie s pracovnými listami a ich obsahom bude omnoho pohodlnejšie.

Práca s bunkami

HomePremiestnenie kurzoru na začiatok riadka v hárku
Ctrl + HomePresun na úplný začiatok hárka
Ctrl + EndPresun na bunku v poslednom riadku a stĺpci, ktoré obsahujú dáta
Ctrl + GVyvolá rozhranie pre rýchly prechod na požadovanú bunku
ŠípkyPosun o jednu bunku v zvolenom smere
Ctrl + ŠípkyPosun na poslednú bunku s obsahom v danom smere
TabulátorPosun o jednu bunku doprava
Shift + TabulátorNávrat o jednu bunku doľava
Alt + Page DownPresun o jednu obrazovku doprava v hárku
Alt + Page UpPresun o jednu obrazovku doľava v hárku
Page DownPresun o jednu obrazovku v hárku dole
Page UpPresun o jednu obrazovku v hárku nahor

Kopírovanie, vkladanie a ďalšie úkony

Ctrl + CKopírovanie obsahu vybratých buniek
Ctrl + VPrilepenie obsahu na vybrané miesto
Ctrl + XVystrihnúť obsah označených buniek
Ctrl + YZopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné
Ctrl + ZVrátiť poslednú akciu
Ctrl + DSkopíruje obsah z riadka/bunky, ktoré sa nachádzajú nad označenou bunkou/riadkom
Ctrl + RSkopíruje obsah z bunky/stĺpca, ktoré sa nachádzajú vľavo od označenej bunky/stĺpca
Ctrl + UPodčiarknutie obsahu v bunke
Ctrl + BAplikuje alebo zruší hrubé písmo
Ctrl + IAplikuje alebo zruší kurzívu 
Ctrl + ;Do bunky vloží aktuálny dátum
Ctrl + Shift + .Do bunky vloží aktuálny čas
Ctrl + EnterVyplniť zvolený rozsah buniek zadaným obsahom – stlačiť po zadaní do prvej bunky

Manipulácia so zošitom

Ctrl + WZatvorenie aktuálneho listu
Shift + F11Vložiť nový list
F11Otvorenie rozhrania pre vytváranie grafu
Ctrl + SUloží rozpracovanú prácu
F12Vyvolá ponuku Uložiť ako
Ctrl + OVyvolá ponuku Otvoriť
Ctrl + PVyvolá ponuku Tlačiť
Ctrl + Page UpPrepnutie na nasledujúci list
Ctrl + Page DownPrepnutie na predošlý list
Ctrl + F1Zobraziť alebo skryť panel rýchlych akcií
F7Kontrola pravopisu
Ctrl + Shift + F3Funkcia vytvoriť názvy z výberu
Ctrl + F6 Prepínanie medzi otvorenými zošitmi

Odkazy a komentáre

Ctrl + KVložiť webový odkaz
Shift + F2Vložiť komentár
Ctrl + Shift + ORýchle označenie buniek s komentármi

Označovanie buniek

Ctrl + AOznačiť všetky bunky otvoreného listu
Shift + MedzerníkOznačiť všetky bunky daného riadka
Ctrl + MedzerníkOznačiť všetky bunky daného stĺpca
Shift + Šípka horeVýber buniek smerom hore
Shift + Šípka doleVýber buniek smerom dole
Shift + Šípka vľavoVýber buniek smerom vľavo
Shift + Šípka vpravoVýber buniek smerom vpravo
Ctrl + Shift + ŠípkyVýber prázdnych buniek v danom smere

Formátovanie buniek

Ctrl + 1Otvorte dialógové okno Formát buniek.
Ctrl + Shift + F alebo Ctrl + Shift + PFormátovanie písma v dialógovom okne Formát buniek
Shift + F2Vloženie poznámky
Ctrl + Shift + F2Vloženie komentára so závitom
Ctrl + Shift + znamienko plus (+)Otvorenie dialógového okna Vložiť na vloženie prázdnych buniek
Ctrl + znamienko mínus (-)Otvorenie dialógového okna pre odstránenie buniek
Ctrl + Alt + VOtvorenie dialógového okna Prilepiť špeciálne
Ctrl + 6Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných objektov
Ctrl + 8Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu
Ctrl + QZobrazenie možností Rýchlej analýzy vybratých buniek, ktoré obsahujú údaje
Ctrl + L alebo Ctrl + TZobrazí sa dialógové okno Vytvorenie tabuľky
Ctrl + Shift + GOtvorte dialógové okno Štatistika zošita.

Správa vzorcov

Ctrl + Shift + URozbalenie alebo zbalenie riadka vzorcov
F4Prechádzanie medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov vo vzorci, ak je vybratý odkaz na bunku alebo rozsah
Shift + F3Vyvolá rozhranie Vložiť funkciu
Ctrl + AZobrazte dialógové okno argumenty funkcie, ak je kurzor umiestnený napravo od názvu funkcie vo vzorci
F3Prilepenie názvu v dialógovom okne Prilepiť názov (ak boli v zošite definované názvy).
EscZrušiť vykonávanú úpravu
F9Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch
Shift + F9Prepočítanie aktívneho hárka
Alt + F8Vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra

Nájsť a nahradiť

Ctrl + FFunkcia Nájsť a nahradiť s výberom Vyhľadať
Ctrl + HFunkcia Nájsť a nahradiť s výberom Nahradiť
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať

Ako preložiť stránku v Chrome?

Nástroj je priamo zabudovaný aj do prehliadača Google Chrome. Prekladať je možné do prakticky všetkých bežne používaných jazykov.