Kataster portál: Kapor, ZGIBS alebo ESKN. Kde hľadať majiteľov pozemku?

  • Pôvodný katasterportal.sk (kapor) úplne končí k 30.4.2022.
  • Namiesto toho prichádza náhrada pripravovaná od roku 2015.
  • V praxi ju ale treba kombinovať s ďalším riešením.

Pri vyhľadávaní informácií o majiteľoch pozemkov a listov vlastníctva sme niekedy zvykli využívať starý katasterportál, známy aj pod skratkou kapor. Problém tejto štátnej webovej stránky s informáciami o pozemkoch bol v tom, že bola stará, neoptimalizovaná a neprehľadná.

Najhoršie to bolo v prípade, ak človek chcel informácie o pozemkoch vyhľadať zo smartfónu. Klasický kataster portál, teda kapor, sa z mobilu prakticky ani neoplatilo navštíviť. Stránka totiž nemala rozhranie optimalizované pre mobilné zariadenia, a tak sa s ňou pracovalo extrémne náročne.

Omnoho horšie bolo ešte to, že dôležitá súčasť celého webu katasterportal.sk, mapa pozemkov, sa na mobile nedala vôbec otvoriť. Jej načítanie bolo závislé na niekoľkých doplnkoch, no tie sa bohužiaľ dali stiahnuť len do počítača. Situácia teda nebola vôbec ideálna.

ZGIBS ako alternatíva

Množstvo ľudí preto pri hľadaní majiteľov pozemku siahlo radšej po webovej službe ZGIBS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém). Jej základom je opäť mapa, avšak v tomto prípade ide o novšiu webovú stránku, a tak celkom pohodlne funguje aj na smartfónoch.

Na to, aby ste si v ZGIBSe mohli prezerať informácie z katastra nehnuteľností je potrebné prepnúť rozhranie mapy z možnosti “Základná mapa” na “Kataster nehnuteľností” (ružová farba). Potom sa už dostanete ku všetkým potrebným informáciám, najmä k čiastočným a úplným listom vlastníctva.

Po kliknutí na konkrétnu parcelu sa zobrazí zoznam majiteľov. Ak potom kliknete na meno niektorého z majiteľov, tak vám ZGIBS zobrazí prehľad všetkých pozemkov, kde má daná osoba nejaký podiel, čo je celkom praktické. Prepínať si môžete aj medzi rôznymi typmi podkladových máp a prítomný je aj režim 3D zobrazenia mapy, ktorý by mal pomôcť pri orientácii v typoch budov a okolia.

Skvelé v prípade mapového zobrazenia v ZGIBSe je to, že tu nájdeme aj nástroj na meranie vzdialenosti – dĺžky, obvodu, plochy či dokonca výškového profilu. Keď si porovnáme pôvodný štátny web kapor so ZGIBSom, tak je jasné, prečo si ZGIBS získal priazeň.

ZGIBS

Nový štátny kataster portál – ESKN

Ako som spomínal v úvode, pôvodný štátny kataster portál nebol žiadnou výhrou. Uvedomovali si to aj na strane štátu. Preto padlo rozhodnutie, že Úrad geodézie, kartografie a katastra starý portál postupne pošle na dôchodok a namiesto neho prinesie niečo novšie, lepšie a modernejšie.

Kapor teda v roku 2022 prešiel do udržiavacieho režimu, čo okrem iného znamenalo, že informácie sa tu aktualizovali omnoho sporadickejšie než počas riadnej prevádzky. Následne bolo riadne oznámené, že garancia prevádzky a aktualizácie dát staršieho katastrálneho portálu https://www.katasterportal.sk/kapor/ známeho ako KaPor bude ukončená 30.4.2022.

Od 1.5.2022 na scénu prichádza nový nástupca, portál elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN). Ten prináša množstvo vylepšení a nových funkcií, napríklad služby elektronických podaní, sledovanie zmien údajov, špecializované služby pre geodetov, ale hlavne je moderný a responzívny tak ako sa patrí na rok 2022.

ESKN poskytuje služby pre vyhľadávanie informácií o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a právach k nehnuteľnostiam, umožňuje elektronickým spôsobom vykonať katastrálne podania (návrh na vklad, záznam, opravu chyby a podobne), elektronicky vyžiadať informácie z katastra nehnuteľností (výpis z LV, kópia z katastrálnej mapy a podobne) na právne účely a aj rôzne ďalšie služby. Od 1.5.2022 bude možné využívať službu Oznámenie o návrhu na vklad už len Portáli ESKN.

ESKN

Kde teda hľadať majiteľov pozemku?

Od 1. mája 2022 sa veci majú tak, že na výpisy podľa listov vlastníctva, elektronické podania a vyhľadávanie podľa známych dát je vhodné používať portál elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN). Na získanie potrebných informácií podľa katastrálnej mapy je tu zase spomínaný ZGIBS. Najreálnejšie bude kombinovanie obidvoch týchto služieb.

1 comment
  1. Stránka “https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/” funguje veľmi intuitívne a jednoducho. Neviem, čo znamená ÚGKK, ani ESKN. Bolo by preto dobré, aby IN vyhľadávače odkazovali po zadaní ľahko zapamätateľného hesla “kapor” na túto stránku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať