tablety pre dôchodcov

Tablety pre dôchodcov: Štát seniorom rozdá tablety. Má to háčik

 • Slovenská republika plánuje dôchodcom rozdať tablety.
 • Projekt je financovaný cez Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
 • Hlavným cieľom je podpora vzdelávania v oblasti digitálnych zručností.
 • Na získanie tabletu bude nutné absolvovať špeciálny kurz.

Slovenská republika sa už minimálne od roku 2021 aktívne pripravuje na špeciálny projekt s orientáciou na posilnenie digitálnych zručností seniorov nad 65 rokov a nezvýhodnených osôb.

Primárnymi okruhmi vzdelávacieho programu budú používanie moderných technológií a služieb, digitálna bezpečnosť a boj proti dezinformáciám. Značnou motiváciou pre absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre seniorov je tablet zadarmo, ktorý získajú na záver – po ukončení školenia.

Samotné školenia budú pozostávať zo 4 častí:

 • základná práca s digitálnym zariadením (získanie základných digitálnych zručností ako používať digitálne technológie pri práci s dátami, informáciami a digitálnym obsahom)
 • vyhľadávanie informácií (lepšia orientácia vo svete internetu)
 • komunikácia online (zoznámenie sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou formou a videoformou)
 • informačná bezpečnosť (všetko o nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami)

Vzdelávací projekt a hlavne tablety pre seniorov, sa do pozornosti aktívnejšie dostali ešte v roku 2021, kedy sa predbežne počítalo s tým, že zariadenie dostane až 280 000 dôchodcov. V úvode roka 2022 bolo zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) upresnené, že tablety pre dôchodcov nakoniec budú dostupné pre približne 170 000 občanov, ktorí spadajú do skupiny oprávnených žiadateľov.

Pre aktuálny stav projektu je dobré sledovať stránku https://www.digitalniseniori.gov.sk/.


Aktuálny stav projektu Digitálni seniori: Pilotný projekt skončil, čaká nás ďalšia fáza

Október 2023

 • Projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov má za sebou pilotnú fázu.
 • Cieľom bolo vyškoliť minimálne 1 000 seniorov a znevýhodnené osoby vo veku 65 a viac rokov v základných digitálnych zručnostiach naprieč celým Slovenskom.
 • Školenia digitálnych zručností pilotnej fázy boli spustené 23.5.2022. Prebiehali v 62 školiacich miestach v krajských a okresných mestách po celom Slovensku.
 • MIRRI SR hlási, že úspešne bolo vyškolených 1423 seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb, ktorým boli odovzdané osvedčenia o úspešnom absolvovaní školenia a tablety do osobného vlastníctva.
 • Vyškoleným účastníkom zaslaný poukaz na dátový balíček so 40 GB objemom dát.
 • Školenia digitálnych zručností pozostávajú z piatich výučbových modulov. Každý predstavoval jedno stretnutie do týždňa, ktoré trvalo 3 vyučovacie hodiny v dĺžke 45 minút, pričom medzi hodinami boli povinné 15 minútové prestávky na oddych a občerstvenie. Občerstvenie a pitný režim si musí zabezpečiť každý vo vlastnej réžii.
 • Projekt bude pokračovať ďalšou fázou, ktorá má mať poriadne prepracovanú podobu a tablety pre seniorov bude zabezpečovať nový dodávateľ – budú lepšie než predtým.
 • Do školenia sa môžu zapojiť seniori nad 65 rokov – vek dosiahnutý ku dňu začatia školenia.
 • Do roku 2026 chce ministerstvo vyškoliť 105 000 seniorov.
 • (Pred)registrácie prebiehajú priamo na stránke https://www.digitalniseniori.gov.sk/ a rovnako tak je tu infolinka 02/ 35 80 30 80, ktorá je k dispozícií v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 • Pre získanie tabletu je nutné absolvovať všetky školenia – 100 % účasť. Zo závažných a objektívnych dôvodov je možné ospravedlniť jednu neúčasť.
 • Školenia digitálnych zručností budú pokrývať 5 tematických okruhov: používanie digitálnych technológií, bezpečnosť pri práci s digitálnymi technológiami, ochrana digitálnych technológií, hľadanie a vyhodnocovanie informácií, komunikácia online a praktické tipy a triky k využívaniu tabletu, dátové balíky a aplikácie.

Tablety sú len časťou projektu

Tablety pre dôchodcov reálne predstavujú len časť z celého projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior-tabletov“. Jeho zámer je najnovšie definovaný ako pomoc seniorom orientovať sa v oblasti nových technológií, naučiť sa ich používať, alebo zlepšiť svoje IT zručnosti. Na tento účel bolo celkovo vyčlenených 69,4 milióna € z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Z týchto peňazí budú pokryté spomínané prezenčné a e-learningové školenia a distribúcia senior tabletov či iných zariadení vyškoleným seniorom, ktorí sa do projektu zapoja a prejavia o technickú podporu záujem.

Presné podrobnosti o spôsobe rozdelenia finančných prostriedkov neboli zverejnené, no medzi nákup zariadení a náklady na školenia by mali byť rozdelené približne 50 na 50. Prezradil to generálny riaditeľ analytickej jednotky a Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz Peter Balík.

Hoci sa v pôvodnej tlačovej správe z októbra 2021 spomína možnosť nákupu rôznych typov smart zariadení, najnovšie sa otvorene rozpráva už len o tom, že pôjde o tablety pre seniorov a znevýhodnené osoby. Nie je známe o aké modely pôjde a rovnako tak je záhadou aj presná konfigurácia týchto zariadení.

Ak však prihliadneme na skutočnosť, že do projektu má byť zapojených 170 000 osôb, a na hardvér pôjde približne 35 miliónov €, tak jednoduchá matematika prezradí, že na jeden tablet bude dostupných približne 205 €. Pri zamýšľanom objeme by štát mal byť schopný vyjednať priaznivé cenové podmienky, takže nakoniec by takzvané “Senior-tablety” mohli byť veľmi použiteľné kúsky.

Spomínalo sa, že “Senior-tablety” budú špeciálne upravené. V tomto kontexte sa ale pozeráme na softvérovú úpravu, teda, lepšie povedané na predinštalovanie špeciálnych aplikácií. Na základe dostupných informácií by malo ísť o aplikácie adresujúce potreby seniorov a znevýhodnených osôb a implementovanie hlasového ovládania s cieľom zjednodušiť prístup k využívaniu funkcionalít.

Tablet až po absolvovaní školenia

Opätovne pripomínam, že štát tablety pre seniorov nebude rozdávať len tak. Na ich získanie bude nutné absolvovať bezplatné školenia v digitálnych zručnostiach. Celkovo to vyzerá tak, že štát chce jedným projektom takpovediac zabiť dve muchy.

Jednak pomôže ľuďom, ktorí majú sťažený prístup k online službám, tým, že im dá tablet, a súčasne ich naučí ako sa relatívne bezpečne pohybovať v kyberpriestore, používať online služby a nenaletieť hoaxom či podvodom.

Projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior-tabletov“ počíta s vyškolením desiatok tisíc seniorov, prípadne znevýhodnených osôb, do polovice roku 2026. Na tlačovej konferencii zaznelo presnejšie číslo – 172 800 osôb.

„V rámci nášho projektu umožníme 170 000 seniorom účasť na bezplatných IT školeniach, aby lepšie porozumeli online svetu. Úspešným absolventom kurzu odovzdáme aj špeciálne nakonfigurované tablety,“ uvádza vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Prvú fázu digitálnych školení pre seniorov plánuje ministerstvo informatizácie spustiť na jar 2022. Konkrétnejšie sa už spomína jún 2022, kedy bude spustená pilotná fáza školení v spolupráci s občianskym združením Jednota dôchodcov na Slovensku. Do nej by mala byť zapojená tisícka seniorov.

S ostrým spustením projektu sa počíta krátko po lete 2022. Na školenia sa bude možné prihlásiť pomocou špeciálneho registračného systému.

tablety pre dôchodcov
Zdroj:

Pilotná fáza odštartovala ku koncu mája 2022

Doplnené.

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k 27.5.2022 informovalo, že v spolupráci s Jednotou dôchodcov začalo so spúšťaním pilotnej fázy projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“. V takmer šesťdesiatich mestách a obciach po celom Slovensku pre prvých tisíc účastníkov nad 65 rokov.

Zapojené sú základné a stredné školy, knižnice, obecné a mestské úrady, denné centrá a centrá voľného času, ktoré poskytli svoje priestory na vzdelávanie. Ministerstvo informatizácie uzavrelo dohodu so 64 lektormi, ktorí budú školiť seniorov v menších skupinách.

Po skončení a vyhodnotení pilotu príde na jeseň na rad plná realizačná fáza, do ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci seniori s rôznymi úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných združení. Prihlasovanie má prebiehať cez webovú stránku – https://www.digitalniseniori.gov.sk/

V najnovšej tlačovej správe sa opäť objavuje aj informácia o zabezpečení dátového balíčka pre seniorské tablety. Chýbajú však bližšie podrobnosti, preto nie je známe či ide len o prvotný dátový balík alebo dlhodobejšie riešenie.

Absolventi školení dostanú na záver tablet s príslušenstvom, s ktorým pracovali počas výuky a tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú mať zabezpečené internetové pripojenie.

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Počítalo sa aj so špeciálnymi aplikáciami a dátami zadarmo

V pôvodnom zámere “Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior-tabletov” sa spomínali aj veci ako zabezpečenie dátového pripojenia či vytvorenie špeciálnych aplikácií. To, či to platí aj naďalej zatiaľ nie je úplne jasné…

 • Seniori budú zaškolení vo všeobecných digitálnych zručnostiach (základná obsluha digitálnych zariadení, hlasová a textová komunikácia cez rôzne nástroje, vyhľadávanie na internete, používanie sociálnych sietí, prehrávanie multimédií), ako aj vo využívaní základných elektronických služieb štátu.
 • Súčasťou školenia budú aj informácie o fenoméne dezinformácií a falošných správ („hoaxov“) s cieľom naučiť seniorov aj prakticky rozpoznať takýto obsah.
 • Školenia budú prebiehať čo najbližšie miestu bydliska, resp. bude využitá mobilná školiaca miestnosť. Zapojíme aj súčasné školiace priestory v základných a stredných školách, univerzitách, knižniciach či súkromných spoločnostiach, ktoré disponujú vhodným vybavením.
 • Senior-tablet bude obsahovať aplikácie na  uľahčenie prístupu na internet, multimediálne aplikácie pre zdieľanie s rodinou (prehrávanie hudby, videí, fotoalbum, kamera), obsahové aplikácie (správy, počasie, cestovné informácie, integrované vyhľadávanie), komunikačné nástroje (e-mail, jednoduché SMS a volacie rozhranie), zdravotné aplikácie (denník liekov, kalendár návštev u lekára, príp. prepojenie na reálne zdravotné databázy). 
 • Špeciálne vyvinuté aplikácie by boli všeobecne dostupné aj pre seniorov, ktorí majú vlastný hardvér. Vizuálna podoba aplikačného rozhrania by bola prispôsobená potrebám seniorov a Senior-tablet by umožňoval ovládanie hlasom.
 • Senior-tablety budú obsahovať aplikáciu na jednoduché prihlásenie sa k vytvorenej školiacej platforme, aby tak seniori mali zaistení jednoduchý prístup k testovaniu a rozvoju digitálnych zručností. Medzi aplikácie zaradíme napr. napojenie na vybrané elektronické služby štátu riešiace životné situácie dôchodcov.
 • Senior-tablety budú disponovať vlastnou konektivitou prostredníctvom dátovej SIM karty. Prvotný dátový balík bude poskytnutý formou vouchera a bude uplatniteľný u niektorého z telekomunikačných operátorov.  Po vyčerpaní prvotného dátového balíka by si ďalšie náklady na konektivitu hradili samotní seniori.

Zvláštna pachuť v pozadí realizácie

Doplnené 28.6. 2022

Na zvláštne pozadie projektu už dlhší čas upozorňuje portál DSL.sk. Začalo to tým, že Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), napriek oprávnenému záujmu zo strany médií, odmietlo konkretizovať aké tablety vlastne nakúpilo.

K tejto situácii došlo opakovane a odpoveď na otázku nepoznáme ani dnes, kedy už projekt prebieha v pilotnej fáze. Portál DSL.sk napriek tomu zistil aspoň čiastočné informácie, a na základe toho, čo zverejnil, to nevyzerá veľmi ružovo.

[Ministerstvo informatizácie]…seniorom poskytuje tablety s nevhodnou mobilnou platformou dokonca nepodporujúcou štátne mobilné aplikácie a služby.

https://www.dsl.sk/article.php?article=26269

Konkrétne má ísť o tablety značky Huawei, ktoré sú vybavené operačným systémom bez prístupu ku Google službám, a teda aj bez obchodu Google Play. V dôsledku toho na týchto zariadeniach nie je možné používať viaceré štátne mobilné aplikácie, vrátane čerstvej novinky Slovensko v mobile.

Portál ďalej píše, že platforma je veľmi výrazne menšinovou a vznikla z donútenia, nakoľko Spojené štáty uvalili na Huawei viaceré sankcie, v dôsledku čoho prišla aj o spomínaný prístup ku službám Google. To, že ju Ministerstvo informatizácie zvolilo ako riešenie pre seniorov je preto prinajmenšom zvláštne. Na ďalšie kolo otázok či samotnú kritiku rezort zatiaľ nereagoval.

Doplnené 12.7.2022

Kľúčové podrobnosti o tabletoch značky Huawei, ako aj o aktuálnom stave projektu, ktorý ide vzdelávať seniorov v digitálnych zručnostiach, priniesol portál Živé.sk.

 • Pilotná fáza projektu prebehla počas júna, absolvovalo ju 1 188 seniorov.
 • Po absolvovaní kurzu dostali všetci zapojení seniori tablet Huawei MatePad T10s.
 • Štát ich nakúpil práve pre potreby pilotnej fázy školenia seniorov. Kúpil ich 2 000, a to aj s Bluetooth klávesnicou a ochranným puzdrom.
 • Štát teraz vyhodnocuje ďalší postup. Cez verejné obstarávanie potrebuje nakúpiť 170 000 tabletov, pričom uvádza, že zatiaľ nie je vôbec jasné, či pôjde o ten istý typ zariadenia či toho istého dodávateľa, od ktorého kúpil tablety pre pilotnú fázu.
 • Ako bolo pred časom spomínané, tablety pre seniorov budú špeciálne prispôsobené. Nakoniec za tým ale nie je inštalácia špeciálnych aplikácií či iná forma úpravy. Ide len o to, že tablet u dodávateľa prejde procesom prvotného nastavenia, inštaláciou antivíru a spárovaním s Bluetooth klávesnicou.
 • Opäť sa pripomína aj otázka mobilných dát. Tie sú podľa najnovších informácií stále v hre, pričom pre seniorov majú byť určitou motiváciou, ktoré ich podnieti k tomu, aby tablet aktívne používali. Bližšie informácie však chýbajú.
 • Ostrá fáza projektu by mala byť spustená “čoskoro”, po vyhodnotení tej pilotnej a zjavne po skončení verejného obstarávania na ďalšie tablety.
 • Pre aktuálny stav sledujte web https://www.digitalniseniori.gov.sk/.

Jednou z motivácií má byť, že spolu s tabletmi budú seniori dostávať aj SIM kartu s mobilným internetovým pripojením. Obstarávanie na mobilný internet zatiaľ ešte nebolo ukončené. Nie je známe, či pôjde o predplatené karty alebo paušály ani aký objem dát seniori získajú či ako dlho bude daná karta aktívna.

Živé.sk

Na spustenie projektu sa stále čaká

K polovici novembra 2022 ešte stále nebol oficiálne spustený avizovaný projekt digitálneho vzdelávania seniorov. Od posledných informácií, ktoré hovorili, že “ostrá fáza bude spustená čoskoro” ubehli už štyri mesiace, no a na oficiálnej stráne sa stále nachádzajú len školenia z pilotnej fázy – najnovšie k 26.5.2022.

Prehľad nasledujúcich školení ukazuje už dávno realizované termíny. Screenshot je zo 17.11.2022

Celé je to akési zvláštne. Po prekliknutí na “Zoznam školení” sa zobrazí prehľad ďalších skolení, napríklad aj tých, ktoré mali prebiehať 6.6.2022. Keď si ale takéto školenie rozkliknem, tak tu svieti tlačidlo “Predregistrácia”. Stránka pritom uvádza, že projekt sa rozbehne po celom Slovensku od jesene 2022. Vyzerá to tak, že projekt akosi zapadol prachom…

Školenia, ktoré prebiehajú v pilotnej fáze v mesiacoch máj – jún 2022 sú kapacitne už naplnené. Po letných prázdninách budú od jesene 2022 realizované ďalšie školenia digitálnych zručností po celom Slovensku, ktorých sa seniori budú môcť zúčastniť.

Odpoveď na otázku Kedy sa budú konať ďalšie školenia? v sekcii Časté otázky
Školenie, ktoré malo prebehnúť už dávno, vyzýva na predregistráciu. Stav webu k 17.11.2022

Realizácia projektu Digitálni seniori má prebiehať až do polovice roka 2026, takže kratšie zdržanie by sa dalo prekusnúť. Čo je ale smutno-príznačné pre Slovensko, a mnohé naše štátne projekty, je úplne chýbajúca komunikácia a nejasný stav. Najskôr sa toho veľa nasľubuje a potom je zrazu ticho.

Namiesto toho, aby Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) aktualizovalo web a jasne vysvetlilo v akom stave sú avizované školenia a kde sú tie tablety pre seniorov, spúšťa inú akciu zdanlivo pod rovnakým názvom.

Na mysli mám konkrétne “Hackathon Digitálni seniori“, ktorým sa aktívne chváli na svojom Facebooku. Nikde v profile ale nevidím žiadnu zmienku o hlavnom projekte. Posledné, čo som našiel, je video z júla 2022, ktoré v podstate obhajuje/vychvaľuje seniorské tablety.

V prípade spomínaného “hackathonu” pritom ide o akciu, kde sa “experti, študenti a nadšenci do IT” snažia “navrhnúť riešenia, ktoré pomôžu staršej generácii lepšie porozumieť digitálnym technológiám”. Úspešné projekty získajú finančnú odmenu a najlepší projekt by mal byť s pomocou MIRRI uvedený do praxe.

O tom, že hlavný projekt digitálneho vzdelávania pre seniorov, ktorým sa tak veľmi vychvaľovali, zastal niekde na mŕtvom bode, sa zaryto mlčí. Našiel som ale článok denníka SME (zamknutý), zo septembra 2022, ktorý asi najlepšie vystihuje tento štátny projekt…

Ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová zo Za ľudí tvrdí, že na pláne rozdať dôchodcom tablety za 70 miliónov eur “vychytávajú muchy”.

Ľudia zapojení do jeho prípravy však pre SME opísali, ako si ministerstvo nevie dať rady ani so základnými vecami.

….

Ukázalo sa však, že ministerstvo nemá vyjasnené, čo chce seniorov naučiť, tvrdí Peter Kulich, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Slovensko.Digital, ktoré sleduje kvalitu štátnych digitálnych služieb.

Článok Remišovej projekt tabletov za 70 miliónov ani po pol roku nevie, čo chce seniorov naučiť

No a čo, aspoň je tam skvelá atmosféra

Úplne ma dostalo aj to, že sekcia “Atmosféra na školeniach” na oficiálnom webe neobsahuje fotografie z pilotných školení, ktoré už boli realizované. Kdeže. Namiesto toho tu nabúchali ilustračné obrázky z fotobanky…

Obrázky si stačí rozkliknúť a dostanete sa k originálnym anglickým názvom. Prípadne sa dá využiť vyhľadávanie cez Google, aby ste našli tie isté obrázky použité v iných projektoch alebo priamo vo fotobanke Dreamstime.

Sekcia oficiálneho webu www.digitalniseniori.gov.sk

Toľko k tej atmosfére na školeniach…

Fotobanka Dreamstime

Tablety pre seniorov: Ako je to s dátami?

Seniori k tabletom od štátu nakoniec dostávajú aj mobilné dáta, ktoré sa spomínali pri prvotnom návrhu projektu. Dlhší čas nebolo jasné či tieto dáta nakoniec budú zabezpečené alebo nie. Až v polovici decembra 2022 sme sa vďaka portálu DSL.sk dozvedeli, že štát dôchodcom z pilotnej fázy projektu začal posielať informácie ako môžu získať SIM kartu “Prima karta” s dátami v objeme 40 GB.

Dodávateľom SIM kariet je operátor Orange. Dátový balíček má platnosť 12 mesiacov od dátumu aktivácie SIM karty. Pre získanie tejto karty majú oprávnené osoby navštíviť pobočku operátora. Následne ju majú využívať vo svojom tablete, ktorý získali po absolvovaní vzdelávania v oblasti digitálnych zručností. Tablety pre seniorov prirodzene obsahujú slot na SIM kartu.

Dáta k tabletom pre seniorov sa dajú čerpať 12 mesiacov, no štát sa s operátorom dohodol na špeciálnej podmienke. Počas prvých 4 mesiacov od aktivácie “Prima karty” je možné mesačne vyčerpať maximálne 10 GB dát. Týmto krokom chcel zabezpečiť, aby si používatelia svoje dáta nevyčerpali okamžite a vydržali im minimálne 4 mesiace. Ako pripomenul portál DSL.sk na základe potvrdenia od operátora Orange, dáta sa dajú čerpať aj v rámci roamingu.

Čo sa bude diať po prečerpaní tohto 40 GB objemu dát alebo po uplynutí predmetných 12 mesiacov? Ďalšie dáta si v prípade záujmu už musia seniori hradiť na vlastné náklady. Orange ako vhodné riešenia spomína dátové balíky 2 GB dát za 6 € alebo 10 GB dát za 10 €. Tie majú taktiež platnosť 12 mesiacov. V prípade prečerpania má dátové pripojenie fungovať naďalej, avšak obmedzenou rýchlosťou 3 Mbps. To by ale teoreticky mohlo postačovať na základné surfovanie.

DSL.sk upozorňuje na pomerne zmätočné informácie v sprievodnom liste a na oficiálnom webe k bezplatným dátam. Použité formulácie vyznievajú tak, že 40 GB dát má platnosť len 4 mesiace namiesto reálnych 12 mesiacov. Spôsobuje to skutočnosť, že prvé štyri mesiace je možné využívať len 10 GB. Táto informácia ale nie je komunikovaná správne a vyznieva skutočne tak, že dáta platia len 4 mesiace.

Stav projektu v roku 2023

Doplnené 17.1.2023.

Portál Živé.sk spravil náramný kusisko roboty, aby preveril aký je stav projektu Digitálni seniori na začiatku roku 2023. Upozornil, že Ministerstvo investícií a informatizácie na klasické otázky vôbec nereagovalo a k informáciám sa dostal až s využitím “infozákona”. Nakoľko ide o spoplatnený obsah, nebudem prezrádzať príliš veľa, len úplné základy.

Základná pointa je ale taká, že štát sa s celým projektom a jeho realizáciou trápi a všetko poukazuje na to, že už teraz je v značnom sklze. S ohľadom na doterajšie plnenie je v hre aj možnosť, že ak projekt zlyhá štát môže prísť o európske peniaze na ďalšie projekty z Plánu obnovy a odolnosti. Teoreticky vraj vo výške takmer 204 miliónov eur.

Pripomeňme si, že na projekt Digitálni seniori a s tým spojené “tablety pre dôchodcov” je vyčlenených 69,4 milióna eur. Určený má byť pre seniorov nad 65 rokov, no súčasne sa počíta aj so zapojením zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb.

Plánom je vyškolenie 172 800 osôb. Do polovice roka 2026. Do konca roka 2022 sa pritom poradilo vyškoliť len približne 1800 osôb, z toho 1423 v rámci testovacej fázy, ktorá skončila v lete. Problémom má byť aj veľmi nízky záujem zo strany potenciálne akceptovateľných uchádzačov. Nezaregistrovalo sa totiž ani 7000 záujemcov.

Projekt sa podľa vyjadrenia ministerstva má rozbehnúť počas prvého kvartálu 2023, no Živé.sk na základe svojich zistení upozorňuje, že ak majú byť naplnené požiadavky projektu, tak musí dôjsť k skutočne masovému spusteniu školení. A zatiaľ to tak nevyzerá…

Na druhej strane platí, že čas na realizáciu a vyškolenie avizovaných 178 tisíc osôb je až do roku 2026, kedy bude plnenie vyhodnotené v plnom rozsahu. Práve na splnenie tohto cieľa (178 tisíc vyškolených ľudí) má byť pevne naviazané vyplnenie peňazí z Plánu obnovy a odolnosti v objeme 204 miliónov €. Ak sa to nepodarí, tak tieto peniaze budú ohrozené.

Portál v článku “Štát sa trápi s digitálnymi školeniami pre seniorov. Kurzy sa naplno nerozbehli, v stávke je vyše 200 miliónov eur” do detailov rozoberá pozadie projektu, dianie okolo nákupu tabletov pre seniorov vrátane minimálnej prípustnej hardvérovej výbavy a nových špecializovaných požiadaviek na dodávateľov. A množstvo ďalších detailov.

Článok je v plnom rozsahu dostupný len pre predplatiteľov Aktuality Navyše, no keďže si toto predplatné môžete na prvý mesiac vyskúšať za 10 centov, tak to stojí za to. Nehovoriac o tom, že k tomu máte kopu ďalšie veľmi zaujímavého obsahu. Ak do toho pôjdete s úmyslom vyskúšať len prvý mesiac, tak si vypnite automatické predlženie predplatného.

Pripomínam, že oficiálna stránka projektu Digitálni seniori je https://www.digitalniseniori.gov.sk/.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať