najpoužívanejšie skratky

Najpoužívanejšie skratky v online komunikácii. Čo znamená LOL, AKF či BRB?

Na internete a v komunikačných aplikáciách si ľudia každodenne vymieňajú milióny správ. Aplikácie ako WhatsApp a Messenger pre mnohých z nás nahradili tradičné SMS správy a e-mail na neformálnu komunikáciu využíva len mizivý počet ľudí. Jazyk sa pritom neustále vyvíja, a tak sa pri online komunikácii môžeme stretnúť s rôznymi skratkami.

Jednoducho to k tomu patrí. Najpoužívanejšie skratky online komunikácie pochádzajú z anglických slov, no napriek tomu sa používajú aj v iných jazykoch. Základy zvykneme poznať celkom dobre.

Napriek tomu sa môže stať, že niekedy narazíte na skratku, ktorej význam tak celkom nepoznáte. Na internete sa jednoducho stretávame s úplne inou formou komunikácie ako v bežnom svete.

Pozrieme sa preto na najpoužívanejšie skratky v online komunikácii alebo všeobecne pri posielaní správ, aby ste získali predstavu o čo vlastne ide. Aj v tomto prípade ide len časť zo všetkých skratiek. Každá subkultúra, veková skupina či komunita používa svoj vlastný slang, žargón a aj skratky.

53 najčastejšie používaných skratiek v online komunikácii

 • AFAIK: As far as I know – pokiaľ viem
 • AFAIR: As far as I remember – pokiaľ si pamätám
 • AFK: Away from the keyboard – (idem) preč od klávesnice/zariadenia
 • AKA: Also known as – taktiež známy ako
 • BF: Boyfriend, best friend – priateľ (partner), najlepší kamarát. Závisí od kontextu, no najčastejšie sa používa práve pre označenie “frajera”. Na najlepšieho priateľa sa zvykne používať BFF.
 • ASAP: As soon as possible – čo najskôr, v čo najkratšom možnom čase
 • BFF: Best friend forever – najlepší priateľ
 • BFN: Bye for now – zatiaľ sa maj/nateraz čau
 • BRB: Be right back – hneď som späť
 • DD: Darling daughter – drahá dcéra. Veľmi zriedkovo aj Due diligence v slangovom kontexte, že niekomu hovoríte úplne všetko (úplná pravda, vyloženie kariet na stôl), prípadne, že ste problematike venovali do najmenších detailov
 • DIY: Do it yourself – urob si sám/svojpomocne. Často sa používa pri inštruktážnych videách a veciach pre kutilov.
 • DW: najčastejšie Don’t worry, teda nemaj starosti, netráp sa s tým. Zriedkavo Darling wife – drahá manželka
 • FB: Facebook
 • FUBAR: Fucked up beyond all recognition – situácia je nenapraviteľne zlá a niet východiska. Je to do**bané na nerozoznanie.
 • FTW: For the win – nadšený dôraz používaný obvykle na konci komentára alebo správy, teoreticky by mohlo ísť o niečo ako “nech sa to podarí/nech je to dopadne úspešne”
 • G2G: Got to go – musí ísť preč
 • GF: Girlfriend – priateľka, frajerka, partnerka
 • GFN: Gone for now alebo Goodbye for now – nateraz preč alebo nateraz sa maj. V zmysle teraz idem preč, prídem neskôr
 • GL: Good luck – veľa šťastia.
 • GL HF: Good luck and have fun – veľa šťastia a dobre sa zabav. Niekedy aj ako GL & HF
 • HTH: Hope this helps – dúfam, že toto pomôže
 • IDC: I don’t know – je mi to jedno/nestarám sa o to
 • IDK: I don’t know – Ja neviem
 • IDGAF: I don’t give a fuck – je mi to úplne jedno, ani trochu ma to nezaujíma
 • IFYP: I feel your pain – cítim/zdieľam tvoju bolesť, viem ako sa cítiš
 • IRL: In real life – v skutočnom živote
 • IMHO: In my humble/honest opinion – podľa môjho skromného/úprimného názoru. Používa sa aj ako IMO, teda prosté “podľa môjho názoru” bez dodatočnej kvantifikácie
 • IYKWIM: If you know what I mean – ak vieš, čo myslím
 • JK: Just kidding – len vtipkujem/žartujem
 • LMK: Let me know – daj mi vedieť
 • MB: My bad – moja chyba
 • MYOB: Mind your own business – nestaraj sa do toho, staraj sa o vlastné veci
 • NSFW: Not safe (suitable) for work – nevhodné pre prácu. Obvykle označuje obsah citlivejšej povahy, ktorý nie je najvhodnejšie prezerať na verejnosti/v práci/škole… Opakom je SFW, čo označuje, že odkaz/obrázok/video/obsah neobsahuje nič problémové.
 • OH: Other half – polovička. V zmysle životného partnera
 • OMG: Oh my God – oh môj bože. Citoslovce prekvapenia, pohoršenia a podobne
 • OMW: On my way – som na ceste
 • OP: Original poster – pôvodný tvorca obsahu/príspevku
 • POV: Point of view – z vlastného pohľadu, často používané práve pri videách či hrách z prvej osoby
 • ROFL: Rolling on the floor laughing – váľam sa z toho po zemi. Používa sa ako reakcia na niečo veľmi zábavné
 • RTFM: Read the fucking manual – prečítaj si ****baný manuál. Používa sa hlavne na online fórach, keď sa niekto pýta na úplný základ, ktorý by našiel v hlavnom manuály/návode/dokumentácii na používanie.
 • SNAFU: Situation normal: All fucked up – Situácia normálna, všetko je nahovno. Sarkastická skratka, ktorá vyjadruje, že sa vám dlhodobo nedarí a situácia sa nemení k lepšiemu. Prípadne vyjadruje, že normálny stav sa rýchlo vymkol kontrole a veci sa nárazovo otočili k horšiemu.
 • TBH: To be honest – ak mám byť úprimný
 • TFW: That feeling when – ten pocit, keď…
 • THX: Thanks – ďakujem. Veľmi zriedkavo aj ako 10x, čo pri vyslovení znie ako thanks .
 • TL;DR: Too long; didn’t read – príliš dlhé, nečítal som. Používa sa aj v tvare TLDR bez bodkočiarky. Používa sa vtedy, ak niekto posiela príliš obsiahly text vo veci, ktorá by sa dala povedať pár vecami. Prípadne sa používa aj ako označenie “v skratke”. Napríklad niekto pod dlhým článkom napíše TLDR a stručné zhrnutie kľúčových informácií.
 • TMI: Too much information – príliš veľa informácií. Niekto povedal niečo, čo vás vôbec nezaujíma, bolo to nepodstatné, prípadne zachádza do zbytočných detailov
 • TTFN: Ta-ta for now –  nateraz ahoj
 • TTYL: Talk to you later – ozvem sa ti neskôr
 • YMMV: Your mileage may vary – tvoja skúsenosť môže byť odlišná. Používa sa vtedy, ak hovoríme o svojej skúsenosti, pričom výsledok pre iný osobu môže byť úplne iný ako ten náš.
 • YOLO (#YOLO): You only live once – žijeme len raz
 • QQ – používa sa ako skratka označujúca plač, najmä v online hrách, ak sa niekto nezmyselne sťažuje alebo začne urážať druhých hráčov po prehre
 • WTF: What the fuck – čo to k***a je? čo sa to k***a stalo? a podobne
 • WTH: What the hell – čo dopekla? Miernejšia forma WTF
 • W8: Wait – počkaj

Toto sú najpoužívanejšie skratky, ktoré patria do všeobecného základu online komunikácie a nie sú vyhradené len pre konkrétnu komunitu.

Najpoužívanejšie skratky elektronickej komunikácie si pritom už dávnejšie začali všímať aj konzervatívne jazykové inštitúcie ako je napríklad známa univerzita Oxford, ktorá vydáva Oxfordský slovník. Tá napríklad skratky FYI, LOL či OMG uznala za oficiálnu časť spisovného anglického jazyka už v roku 2011.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať