Občiansky preukaz v mobile

Občiansky preukaz v mobile: Naivná predstava alebo blízka realita?

  • Niekde to už čiastočne funguje vo veľmi limitovanej verzii.
  • Na Slovensku bola ešte nedávno vrava. Zrazu je úplné ticho.
  • Európska únia medzitým chystá sofistikovanejší nástroj.
  • Kde je ten občiansky preukaz v mobile?

Vedeli by ste si predstaviť, že namiesto plastovej kartičky, ktorú nosíte v peňaženke, by ste mali občiansky preukaz v mobile? Plne digitálny. Pochodili by ste s ním na úradoch, v banke či pri cestnej kontrole. Proste všade tam, kde dnes potrebujete občiansky preukaz v klasickej fyzickej podobe. Že to znie ako úplná utópia? Ono to tak byť ani nemusí…

Vec sa má tak, že v rámci digitalizácie štátnych služieb a služieb pre občana sa uvažuje aj nad projektom, ktorý by priniesol občiansky preukaz v mobile. A tým vôbec nemám na mysli platformu Slovensko v mobile, ktorá je (zatiaľ) realitou pre digitalizáciu komunikácie medzi občanmi a štátom či o elektronickom občianskom. Bavíme sa tu o klasickom občianskom preukaze v mobile. Takom tom, ktorý má každý občan nad 15 rokov.

Limitovaná ukážka z USA

Čiastočne to už funguje v USA, kde si napríklad majitelia smartfónov iPhone môžu do aplikácie Peňaženka nahrať svoj občiansky a vodičský preukaz, ktorý následne môžu využívať na identifikáciu na vybraných odbavovacích miestach bezpečnostnej agentúry TSA.

Konkrétne sa v tomto prípade teda dá občiansky preukaz v mobile v troch štátoch USA (Arizona, Colorado a Maryland) využiť ako plnohodnotný doklad pri kontrole na letisku. To je samozrejme veľmi limitované využitie, no na začiatok to možno celkom aj stačí.

V Nemecku má byť napríklad možné do mobilu nahrať vodičský preukaz a túto digitálnu verziu používať rovnako ako klasickú kartičku. Ešte v roku 2021 o tom písal portál 9to5Mac.

Občiansky preukaz v mobile

Európska digitálna peňaženka

To, že občiansky preukaz v mobile nemusí byť zas tak zlý nápad si uvedomuje aj Európska únia, ktorá relatívne nedávno prezentovala projekt európskej digitálnej peňaženky.

Zjednodušene povedané, išlo by o oficiálny nástroj, v ktorom by boli uskladnené digitálne verzie kľúčových dokladov, čo by malo zjednodušiť komunikáciu s úradmi, ako aj všetky aspektky bežného života, pri ktorých je obvykle nutné pracovať s fyzickými dokladmi. V základe je to proste digitalizácia dokladov.

Európska digitálna peňaženka by ale šla za hranice občianskeho preukazu v mobile. Išlo byť o zabezpečenu aplikácia, ktorá by združovala viacero bežných dokladov, respektíve údajov, aby človek so sebou nemusel neustále nosiť kopu dokladov. A čo je dôležitejšie, množstvo vecí by bol schopný vykonať na diaľku v online svete.

Občiansky preukaz v mobile
Žiadosť o úver tak ako funguje dnes.

Ako príklady sa spomínalo napríklad prihlásenie na vysokú školu, otvorenie účtu v banke, prenajatie auta, vyplnenie daňového priznania, prihlásenie do hotela či využívanie predpisov na lieky. Všetko by do veľkej miery bolo zjednodušené vďaka bezpečnej online komunikácii, v rámci ktorej by daná inštitúcia bola schopná na diaľku overiť vašu identitu. Digitálna peňaženka by mala zvládať:

  • Zabezpečovať identifikáciu online a offline
  • Uchovávať a poskytovať informácie, ktoré poskytujú štátne orgány, napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť
  • Uchovávať a poskytovať informácie poskytované dôveryhodnými súkromnými zdrojmi
  • Využívať informácie na preukázanie práva na pobyt, prácu alebo štúdium v určitom členskom štáte
Občiansky preukaz v mobile
Žiadosť o úver po digitalizácii dokladov.

Projekt je stavaný tak, aby bol úplne dobrovoľný. Využiť by ho mohol každý, kto má záujem o digitalizáciu svojich dokladov a zjednodušenie často zbytočných byrokratických procesov. Nakoľko by to bolo stavané na úrovni Európskej únie, to by vlastne znamenalo, že občiansky preukaz v mobile alebo digitálny vodičák by bol plne akceptovaným dokladom vo všetkých členských štátoch.

Reálne to ale nie je vôbec jednoduché. Na papieri to vyzerá sľubne, no projekt takýchto rozmerov a takto citlivého charakteru musí byť prepracovaný do najmenších detailov. Aby sa proste nestalo, že vám niekto veľmi jednoducho ukradne vašu “online identitu”, kde máte všetky doklady. A to je len úplný základ.

Pre fungovanie to vyžaduje úzku spoluprácu a dohodu všetkých členských štátov. Vytvorenie jednotného technického zázemia, spoločného a verejne akceptovaného štandardu, spoločných pravidiel a postupov. A tak ďalej. Aj preto sa táto európska digitálna identita dodnes nedočkala nejakej implementácie.

O projekte sa aktívnejšie začalo hovoriť okolo roku 2019. Ku koncu roka 2022 sa Rada EÚ dohodla, že niečo také jej stále dáva zmysel, vysvetlila a upresnila si niektoré pojmy a… A vlastne sa dohodla, že sa dohodne na ďalšom postupe. Nápad tu je, no jeho realizácia nebude otázkou týždňov či mesiacov a možno ani najbližších rokov.

Občiansky preukaz v mobile na Slovensku?

Na úrovni Európskej únie je to teda trošku sofistikovanejšie než len jednoduchý občiansky preukaz v mobile. Ide skôr o vytvorenie alternatívy – kompletnej online identity. Vráťme sa ale ešte na Slovensko. Tak trochu prekvapením môže byť to, že občianske preukazy v mobile mali byť realitou aj u nás. Píšem mali, pretože dneska je stav tohto projektu otázny.

Vo väčšom sa spomínal ešte v roku 2019, no odvtedy je o tom, že by tu mohol byť nejaký občiansky preukaz v mobile úplne ticho. Niečo sa malo riešiť v intenciách Ministerstva vnútra, ale verejne sa nevie dokopy nič.

Dočkali sme sa len projektu Slovensko v mobile, ktorý by časom vraj teoreticky mohol obsahovať aj mobilnú identitu občanov, a to vrátane využívania dokladov ako je vodičák a občiansky. Aspoň v tomto duchu sa pre portál StarStop vyjadrilo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Zatiaľ to ale vyzerá tak, že občianske v mobile budeme mať skôr cez vyššie spomínaný celoeurópsky projekt digitálnej identity, ktorý využijeme pre potreby Slovenska, než cez niečo naše, lokálne. A aj to bude skôr alternatívou pre identifikovanie osoby, než jednoduchým občianskym preukazom nahratým v mobile.

Takže nejaký ten oficiálny nástroj či aplikáciu tu nemáme. Čo však v prípade, že by sme si klasický plastový občiansky odfotili do mobilu? Škoda času. S tým nevybavíme dokopy asi nič. Ak by ste to chceli využiť v banke či na úrade, tak vás len vysmejú.

A pri cestnej kontrole? Tam síce občiansky preukaz nie je povinným dokladom, ale stále je dobré mať ho so sebou. Odfotený v mobile stačiť asi nebude. Iba, ak by ste narazili na veľmi chápavého príslušníka. V každom prípade, nespoliehal by som sa…

Na druhú stranu treba povedať, že identita sa dá overiť aj inými spôsobmi a občiansky preukaz de facto nemusíte nosiť so sebou. Zákon totiž hovorí len o povinnosti občana SR mať vydaný občiansky preukaz. Neukladá povinnosť nosiť ho stále so sebou.

S vodičákom je to horšie. Ten zo zákona patrí medzi povinný doklad, ktorý je nutné mať pri vedení motorového vozidla u seba a na výzvu policajta ho musíte predložiť na kontrolu. Spolu s ostatnými dokladmi ako je platné poistenie, osvedčenie o evidencii či doklad o platnej TK a EK. V tomto prípade by vám vodičský preukaz odfotený v telefóne nemohol uznať ani ústretový policajt.

Aký je teda záver nášho výletu za digitalizáciou pomerne bežného dokladu? Smutný. Niečo sa chystá, ale kedy a v akej podobe to nakoniec príde, je otázne. Počkajme si teda, či Slovensko v mobile skutočne naberie naznačované ambiciózne rozmery, alebo či príde niečo celoeurópske. Alebo žeby to nakoniec bola skutočne kombinácia?

Slovenská aplikácia s digitálnymi dokladmi v roku 2026?

Doplnené 19.7.2023

Portál Techbox.sk v máji 2023 zisťoval ako to vyzerá s podporou digitálnych dokladov na Slovensku. Dozvedel sa akurát to, že táto vec je dlhodobo v príprave a pre jej zavedenie do praxe bude nutné vykonať ešte množstvo technických aj legislatívnych zmien.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa problematike digitálnych dokladov má venovať už od roku 2021. Prvé výsledky svojho projektu má predstaviť už počas roka 2023.

V princípe má ale platiť to, že sa stále čaká na schválenie revízie európskeho nariadenia eIDAS (č. 910/2014), ktoré vytvorí potrebnú legislatívnu pôdu pre takzvanú európska digitálnu peňaženku. Pracuje sa na tom, tak čakáme…

Reálne ale možno nebudeme čakať až tak veľmi dlho. To, čo tu spomínam ako projekt Európska digitálna peňaženka (EU Digital Identity Wallet, skratka EUDI) dostalo vo februári 2023 na pôde Európskej únie prvú zelenú. Dohodli sa základy, ktoré musia členské štáty spĺňať pri zavedení systémov pre využívanie digitálnym dokladov a pripraviť si môžu do veľkej miery vlastnú realizáciu.

Medzi podmienky napríklad platí to, že aplikácia musí fungovať v online aj offline režime, musí spĺňať bezpečnostnú normu ISO 18013/5 a musí podporovať autentifikáciu používateľa cez NFC, Bluetooth alebo QR kód. Ešte sa doťahujú nejaké tie detaily, no aktuálne je spustenie ostrej prevádzky naplánované odvážne na rok 2025.

Testovanie aplikácie na digitálne doklady ako občiansky alebo vodičský preukaz už začalo koordinovať napríklad Francúzsko a Nemecko cez projekt POTENTIAL – Pilots for European Digital Identity Wallet Consortium. Chcú si poriadne overiť ako niečo také vlastne môže fungovať v praxi, čo všetko to prinesie pri zavedené vo väčšej škále, ako aj to, či nosný systém EUDI pokrýva všetky potrebné scenáre.

Európska komisia celkovo schválila 4 celoeurópske pilotné projekty na testovanie peňaženky EUDI. Tieto prípady použitia zahŕňajú verejné aj súkromné služby s vnútroštátnymi a cezhraničnými interakciami.

Pilotné projekty zahŕňajú viac ako 250 súkromných a verejných organizácií v takmer každom členskom štáte, ako aj v Nórsku, na Islande a na Ukrajine, a budú prebiehať aspoň dva roky – testovacia fáza má byť ukončená v apríli 2025. Práve v tomto roku majú byť sprístupnené prvé finálne riešenia. Samozrejme, že dosť to závisí od toho, ako dopadnú spomínané pilotné projekty.

Európska únia proste pripravila jednotné základy označované ako Európska digitálna peňaženka (EUDI) a jednotlivé členské štáty by teraz mali začať s testovaním a prípravou svojich koncových aplikácií tak, aby ich občanom vedeli ponúknuť najneskôr 1 rok po spustení ostrej prevádzky nosného systému EUDI.

Ak sa teda nič nezmení, všetko sa schváli na všetkých potrebných úrovniach a testovanie dopadne pozitívne, tak by sme sa občianskeho a vodičského v mobile mohli dočkať najneskôr v roku 2026!

Už vtedy by sme mali mať na výber medzi využívaním klasických plastových kartičiek a digitálnou podobou našich dokladov. Dobre však vieme, že veci sa menia a digitalizácia štátnych služieb na Slovensku neprebieha vždy ideálne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať