Ako resetovať bezdrôtové slúchadlá

Ako resetovať bezdrôtové slúchadlá?

  • V praxi existuje viacero spôsobov ako resetovať bezdrôtové slúchadlá.
  • Závisí to od konkrétneho modelu a prístupu, ktorý zvolil výrobca.
  • Pri riešení obvyklých problémov by mal pomôcť základný princíp IT sveta.

Tu by sme najskôr mali rozlíšiť, čo vlastne chceme docieliť. Prvou možnosťou je resetovanie aktuálneho prepojenia s mobilom či iným zariadením. To, znamená, že slúchadlá chceme od jedného zariadenia odpojiť a pripojiť ich k druhému zariadeniu. Túto možnosť by som označil skôr zrušenie spojenia.

Potom je tu ešte niečo ako rýchly reštart, prakticky v zmysle vypnutia a zapnutia slúchadiel. To je v podstate druhá možnosť. Hodiť sa môže hlavne vtedy, ak aktuálne máte problém s pripojením slúchadiel alebo s kvalitou zvuku.

Treťou možnosťou je potom resetovanie nastavení bezdrôtových slúchadiel, teda obnovenie pôvodných nastavení. Všetky nastavenia a pripojenia sa vymažú a začíname od nuly, ako keby sme slúchadlá prvýkrát vybrali zo škatuľky. Toto by som označil ako reset v pravom zmysle slova.

Poďme si popísať ako vo všeobecnosti zvyknú prebiehať jednotlivé typy resetovania bezdrôtových slúchadiel. Je to taký základ, pretože konkrétny postup sa líši podľa modelu a výrobcu slúchadiel. Pri riešení problémov by ste by ste ale mohli pochodiť so základným princípom – vypnutie a zapnutie. Prinajmenšom získate približnú predstavu, o čo obvykle ide, a to potom napasujete na svoj konkrétny model.

Zrušenie pôvodného spojenia a pripojenie nového zariadenia

Pre zrušenie spárovania a teda akési pomyselné uvoľnenie spojenia pre iné zariadenie obvykle stačí to, že na pôvodnom smartfóne prejdete do sekcie Bluetooth, kliknete na spárované slúchadlá a zvolíte možnosť “Zrušiť párovanie”.

Na druhom smartfóne potom zapnete Bluetooth a kliknete na vyhľadanie dostupných zariadení v okolí. Ak je to potrebné, tak slúchadlá uvediete do režimu párovania. Napríklad podržaním tlačidla, ktoré je prítomné na slúchadle alebo nabíjacom obale. Prípadne tak, že slúchadlá vložíte do obalu, zaklapnete ho, počkáte povedzme 15 sekúnd, a potom obal otvoríte, čo by slúchadlá malo uviesť do režimu párovania.

Postup párovania pre svoje slúchadlá by ste si mohli pamätať. Jediné, čo potrebujete spraviť navyše, a aj to nie vždy, je spomínané zrušenie aktuálneho párovania. Niekedy dokonca úplne stačí len to, že na telefóne, ktorý je momentálne spárovaný, vypnete Bluetooth a slúchadlá budú dostupné na nadviazanie nového spojenia.

Rýchly reštart slúchadiel

Toto je vypnutie a zapnutie slúchadiel. Opäť platí, že konkrétny postup sa líši v závislosti od modelu a výrobcu. Vo všeobecnosti ale môžeme spomenúť dva postupy.

Ten prvý prichádza na rad v prípade, že slúchadlá majú fyzické tlačidlo pre zapnutie a vypnutie. Vtedy je to úplne jednoduché. Tlačidlo stlačíme alebo podržíme, kým sa slúchadlá nevypnú. Väčšinou ide práve o držanie tlačidla napájania po dobu niekoľkých sekúnd. Potom slúchadlá zapneme a prepojíme s telefónom alebo iným požadovaným zariadením.

Druhý postup prichádza na rad pokiaľ vaše bezdrôtové slúchadlá nemajú fyzické tlačidlo pre zapnutie a vypnutie. Vtedy to nie je o ničom inom, než o tom, že ich vložíte do nabíjacieho/ochranného puzdra, ktoré zatvoríte. Počkáte tak 30 sekúnd až minútu, a potom slúchadlá opäť vyberiete. Takto to aspoň funguje pri slúchadlách Samsung Galaxy Buds Live. Akurát v ich konkrétnom prípade netreba čakať 30 sekúnd, ale podľa Samsungu úplne stačí 7 sekúnd.

Ako resetovať bezdrôtové slúchadlá na pôvodné nastavenia?

Tu už sa bavíme o obnovení výrobných nastavení, čo znamená, že dôjde k zrušeniu všetkých prepojí a vymažú sa všetky nastavenia i prípadné dáta. Toto sa už v drvivej väčšine prípadov robí priamo cez sprievodnú aplikáciu od výrobcu slúchadiel, takže na to potrebujete smartfón, s ktorým sú slúchadlá prepojené – toto typicky platí pre “štuple do uší”.

Celé je to o tom, že na mobile otvoríte aplikáciu od výrobu, prejdete v nej do nastavení a nájdete možnosť “Resetovať”. Niekedy je priamo v hlavnom menu pre nastavenia slúchadiel, inokedy ju nájdete v sekcii “Informácie o slúchadlách”. Potom už je kliknete na spomínanú možnosť “Resetovať” a tento krok potvrdíte. Slúchadlá sa resetujú na továrenské nastavenia a bude ich potrebné znovu spárovať s mobilom, ako aj absolvovať ich prvotné nastavenie.

Popisujem to na príklade Samsung Galaxy Buds Live, no fungovať by to v princípe malo rovnako pri drvivej väčšine moderných bezdrôtových slúchadiel. A ak by ste nevedeli ao na to, tak proste čítajte manuál od výrobcu svojich slúchadiel alebo zamierte na oficiálny web a hľadajte tam.

Niektoré slúchadlá, obvykle tie veľké, ktoré sa nosia cez hlavu, môžu mať na reštartovanie určenú aj špecifickú kombináciu tlačidiel. Väčšinou je tu ale prítomný aj nejaký indikátor, že slúchadlá boli resetované – blikajúce diódy alebo zvukové upozornenie.

Čo sa týka možných kombinácii tlačidiel, tak tých je dosť. Napríklad súčasné držanie tlačidla napájania a tlačidla pre spustenie prehrávania hudby. Alebo vypnutie slúchadiel tlačidlom napájania a následne držanie tlačidiel pre pridanie a zníženie hlasitosti. Ďalšou možnou kombináciou je súčasné držanie tlačidla pre prijatie hovoru a tlačidla pre úpravu hlasitosti.

Preto platí, že ak vám nepomáha všeobecný postup a nemáte aplikáciu, tak hľadajte, čo uvádza výrobca.

Kedy sa to vlastne hodí?

V podstate pri akýchkoľvek problémoch, ktoré pretrvávajú, prípadne sa zvyknú objavovať pravidelne. Ako možné riešenie môžete najskôr skúsiť či nie je dostupná firmvérová aktualizácia, no a potom reštartovanie slúchadiel či priamo obnovenie výrobných nastavení. Niekoľko príkladov možných situácií:

  • Smartfón pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení slúchadlá nevidí.
  • Smartfón slúchadlá vidí, ale nedokáže nadviazať spojenie.
  • Náhly pokles kvality či hlasitosti pri prehrávaní hudby.
  • Slúchadlá sa zvyknú náhle odpojiť, hoci majú nabitú batériu.
  • Zvuk je oproti prehrávanému obsahu oneskorený.
  • Slúchadlá sa k telefónu pripojili, no nepočuť žiaden zvuk.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať