Ako zmenšiť obrázok

Ako zmenšiť obrázok? Pomôže kompresia či úprava rozmerov

 • Pri otázke ako zmenšiť obrázok máme v podstate dve možnosti.
 • Buď ide o zmenu rozlíšenia alebo veľkosti, ktorú zaberá na disku.
 • Môže ísť aj o ich kombináciu. Pomôžu s tým bezplatné nástroje.

Bez ohľadu na to, či už chcete zmenšiť rozmery obrázka alebo jeho veľkosť ako súboru, netreba sa toho vôbec báť. Úprava rozmerov je otázkou niekoľkých kliknutí, napríklad aj v Skicári. Ak potrebujete obrázok zmenšiť bez úpravy rozmerov, tak s tým zase pomôže kompresia.

No, a ak chcete obrázok zmenšiť rozmerovo aj veľkosťou, ktorú zaberá na disku, tak ideálom bude kombinácia obidvoch metód. Všetko to závisí od toho, čo vlastne chcete dosiahnuť. Poďme sa pozrieť, aké sú možnosti pri zmene veľkosti obrázkov.

Zmenšenie úpravou rozlíšenia

Ak chceme zmenšiť obrázok v zmysle jeho rozlíšenia, tak na tento úkon úplne postačí aj to, čo nám ponúka priamo Windows. Skicár. Áno, aj táto jednoduchá aplikácia dokáže zmenšiť obrázok, a ak už po niekoľkých kliknutiach.

 • Na obrázok, ktorý chceme upraviť, klikneme pravým tlačidlom myši.
 • Z ponuky vyberieme “Otvoriť v programe” a zvolíme “Skicár”.
 • Na dolnej lište v Skicári vidíme potrebné metriky – rozmery obrázka a veľkosť súboru.
 • Pre úpravu rozmerov stačí kliknúť v hornej lište na záložku “Domov” a následne na “Zmeniť veľkosť”.
 • Rozmery môžeme upraviť percentuálne, napríklad na 50%, čím ich zmenšíme na polovicu. Rovnako tak môžeme ručne zadať presnú hodnotu v pixeloch.
 • Odporúčam, aby ste nechali označenú možnosť “Zachovať pomer strán”. Pri zmene rozmerov sa tým vyhnete deformácii obsahu obrázka.
 • Nezabudnite úpravu uložiť buď priamo do súboru, ktorý upravujete, prípadne cez možnosť “Uložiť ako” do nového súboru.
Ako zmenšiť obrázok

Skicár je veľmi jednoduchý program, no na tento úkon postačuje. Navyše je súčasťou operačných systémov Windows už dlhší čas, takže ho nájdete vo Windows 7, rovnako ako v najnovšom Windows 11. A vo všetkom medzitým.

Vo Windows 10 alebo Windows 11 môže byť spôsobom ako zmeniť veľkosť obrázka aj zabudovaná systémová aplikácia Fotografie. Aj v nej sa totiž nachádza jednoduchá funkcia “Zmeniť veľkosť”.

Prekvapivo v nej ale chýba úprava rozmerov pomocou percentuálnej hodnoty. Jednoducho tu musíte ručne napísať koľko pixelov má mať nová šírka alebo nová výška obrázka. Podobne ako v Skicári, našťastie aj tu je ponuka “Zachovať pomer strán”. To znamená, že vám stačí zadať jednu hodnotu a druhá sa automaticky vypočíta, aby nedošlo k deformácii obrázka.

 • Na obrázok, ktorý chceme upraviť, klikneme pravým tlačidlom myši.
 • Z ponuky vyberieme “Otvoriť v programe” a zvolíme “Fotografie”.
 • V pravom hornom rohu aplikácie Fotografie klikneme na tri bodky.
 • Z ponuky vyberieme možnosť “Zmeniť veľkosť”.
 • Klikneme na možnosť “Definovať vlastné rozmery”.
 • Zadáme buď nový šírku alebo výšku. Druhá hodnota sa doplní automaticky.
 • Ak by sme chceli obidve hodnoty zadať ručne, tak je potrebné odznačiť “Zachovať pomer strán”.
 • Klikneme na tlačidlo “Uložiť kópiu so zmenenou veľkosťou”.
 • Zvolíme si kam sa má upravený obrázok uložiť a prípadne mu zadáme názov.
 • Hotovo.

Vo všeobecnosti platí, že zmenšením rozmerov obrázka dôjde ak k zmenšeniu veľkosti celého súboru, teda toho, koľko zaberá miesta na disku. Ak ale nemôžete alebo nechcete znižovať rozmery, ako pomocník vám na rad príde kompresia obrázka.

Ak chceme zachovať rozlíšenie, pomôže kompresia

Kompresia je v tomto prípade zjednodušene povedané minimalizovanie počtu bitov, ktoré obrázok zaberá, bez toho, aby došlo k výraznému zníženiu celkovej kvality. Inak povedané, vo väčšine prípadov bude mať obrázok o štipku menšiu kvalitu, no pritom bude zaberať značne menej miesta na disku.

Kompresia môže byť aj výraznejšia, no pri obrázkoch jednoducho chceme zvoliť prijateľnú úroveň výmeny kvality za veľkosť súboru. Ideálne takú, kedy bežným okom nie je badateľná žiadna degradácia obsahu obrázka. Na tento účel môžete nájsť kopu rôznych nástrojov, niektoré dokonca fungujú aj online. Ja som si ale obľúbil bezplatnú aplikáciu Caesium.

Je jednoduchá, malá, bezplatná a dosahuje veľmi príjemné výsledky. Proste spĺňa všetko, čo som v tomto smere potreboval. V drvivej väčšine prípadov používam predvolenú úroveň kompresie – 80%, čo dokáže pekne stiahnuť počet kilobajtov a megabajtov bez zníženia kvality, ktorá by bila do očí. Skvelé je to, že dokáže upravovať množstvo súborov naraz.

 • Aplikáciu stiahneme a nainštalujeme.
 • Spustíme ju.
 • Do hornej časti nahodíme obrázky, ktoré chceme upraviť.
 • V dolnej časti klikneme na “Output folder” a zvolíme zložku, do ktorej budú ukladané upravené obrázky.
 • Ja som si napríklad na tento účel vytvoril samostatný priečinok na pracovnej ploche a začiarkol som možnosť “Remember last folder. To znamená, že vždy keď zapnem Caesium tak viem, že upravené obrázky budú uložené v tom správnom priečinku.
 • Dole naľavo je sekcia “Compression options”, kde sa nastavuje úroveň kompresie. Ako som písal väčšinou nechávam na 80%, v niektorých špecifických prípadoch idem aj nižšie, no potom si poriadne prezriem výsledok.
 • Keď máme nastavené tieto veci, tak stačí kliknúť na tlačidlo “Compress!”.
 • Výsledný súbor sa nachádza v zložke, ktorú sme si špecifikovali ako “Output folder”.

Toto je taký základ. Caesium ale umožňuje aj to, že pri kompresii viacerých obrázkov naraz zvolíte pre každý obrázok iný stupeň kompresie. Vtedy je potrebné v prehľade pridaných súborov vždy kliknúť na konkrétny obrázok, naľavo dole nastaviť hodnotu “Quality” a potom kliknúť na tlačidlo “Set Quality”. Týmto spôsobom sa daná úprava priradí k požadovanému obrázku.

Funguje to pomerne intuitívne. V prehľade obrázkov na úpravu môžete označiť aj viac obrázkov naraz, ak im chcete priradiť rovnakú úpravu. Napríklad máte 6 obrázkov a polovicu chcete komprimovať s úrovňou kvality 80%. Označíte ich teda, nastavíte 80% a kliknete na “Set Quality”.

Druhú polovicu chcete zase komprimovať s úrovňou kvality až 60%. Opäť ich označíte, nastavíte kvalitu na 60% a kliknete na tlačidlo “Set Quality”. V prehľade potom pekne vidíte, aká úprava je priradená ku akému obrázku. Označovanie obrázkov je pritom rovnaké ako pri súboroch Shift + šípka alebo Ctrl a klikanie myšou.

Najlepší výsledok? Kombinácia obidvoch možností

Ak je cieľom dosiahnutie čo najmenšej veľkosti obrázka ako súboru, teda jeho veľkosti, ktorú zaberá na disku, tak bude potrebné skombinovať obidva prístupy. Zmenu rozmerov plus využitie kompresie.

Teraz je to už len na vás. Môžete to spraviť tak, že rozmery si najskôr upravíte v Skicári alebo v aplikácii Fotografie, a takto pripravené obrázky predhodíte nástroju či online službe na kompresiu.

Online verziu na webe caesium.app má napríklad aj spomínaná aplikácia Caesium. Podporuje formáty JPG, PNG, GIF a WebP, pričom súbory môžu mať maximálne 10 MB.

Medzi ďalšie známe webové služby na kompresiu obrázkov patrí TinyPNG alebo CompressJPEG. Ďalšou alternatívou pre online zmenenie rozmerov obrázka môže byť služba od Website Planet. Podporovať by mal formáty .JPEG aj .PNG do veľkosti 50 MB. Akurát upozorním, že v tomto prípade je to tak trochu reklamný mechanizmus ako prilákať návštevníkov na web, kde je kopa reklamných odkazov, kupónov a ponúk. Ich nástroj na zmenšenie ale vyzerá byť plne funkčných bez nejakých skrytých záujmov.

Osobne však preferujem klasicky nainštalovanú aplikáciu Caesium. Som proste rád, keď sa úkon deje priamo v počítači, bez nutnosti niečo niekam nahrávať a spoliehať na sa online službu. V prípade nainštalovanej aplikácie je navyše možné všetko vykonať spolu. To znamená, že Caesium umožňuje vykonať aj zmenu rozlíšenia obrázka aj jeho kompresiu.

Len si to stačí nastaviť a potom spustiť. Výsledkom je potom obrázok so zmenenou veľkosťou, ktorý prešiel aj kompresiou. Je to pritom veľmi jednoduché a opäť to funguje tak ako vyššie popisovaná kompresia. To znamená, že na jednu hodnotu, napríklad na 50% rozlíšenia, môžete všetky súbory alebo každému z nich môžete priradiť inú hodnotu.

Aj v tomto prípade pri zmene veľkosti môžete hodnotu nastavovať percentuálne alebo priamo v pixeloch. Navyše ani tu nechýba možnosť pre zachovanie stranového pomeru – Keep Aspect Ratio. Celkový postup potom vyzerá asi takto:

 • Stiahneme, nainštalujeme a spustíme Caesium.
 • Ak je to nutné, tak nastavíme “Output folder”, teda zložku, kam bude uložený výsledok.
 • Do hornej časti potiahneme všetky obrázky, ktoré chceme upraviť.
 • Naľavo dole v ponuke “Compression Options” nastavíme úroveň kompresie, prípadne tu necháme predvolenú hodnotu, napríklad 80%.
 • Ak chceme rovnako komprimovať všetky obrázky, tak máme hotovo. Ak chceme pre niektoré použiť inú úroveň, tak je nutné označovať a používať tlačidlo “Set Quality”.
 • V strede zaklikneme možnosť “Resize”, čo je nastavenie úpravy rozmerov.
 • Vždy začiarknem položku “Keep Aspect Ratio”, aby sa zachoval pomer strán.
 • Ponuka “Absolute” slúži na ručné zadanie nových rozmerov v pixeloch. Ja radšej používam percentuálnu úpravu, takže tu prepnem na “Percentage” a nastavím hodnotu v %.
 • Napríklad chcem obrázok zmenšiť na polovicu, tak dávam 50%. Chcem ísť na tretinu tak dávam 33%, a podobne. Caesium vám v hornej časti zobrazuje aký má obrázok rozmer, tak z toho sa dá ľahko vychádzať.
 • Ak chcem rovnakým štýlom upraviť rozmery všetkých obrázkov, tak zakliknem “Same for all” a kliknem na tlačidlo “Apply”.
 • Ak zase potrebujem časť obrázkov meniť tak a časť onak, tak “Same for all” nezačiarknem a súbory označujem a klikám pri nich na “Apply”.
 • Keď mám všetko nastavené, tak kliknem na “Compress!”.

Takto rozpísané to pôsobí omnoho náročnejšie, než to v skutočnosti vlastne je. Keď si to vyskúšate na vlastnej koži, tak zistíte, že celá úprava je veľmi jednoduchá. Ide len o to, že ku kompresii pridáme ešte jedno ďalšie nastavenie – úpravu rozmerov (Resize).

Ako zmenšiť obrázok
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať