Návrat na predošlú verziu Windows 10: Ako si zálohu uchovať dlhšie?

Windows 10 pri inštalácii veľkej systémovej aktualizácie, teda pri prechode na novšiu verziu, automaticky vytvára komplexnú zálohu celého systému. Po tom, čo inštalácia prebehne, záloha predošlej verzie je uchovaná po dobu 10 dní.

Týchto desať dní používateľovi dáva dostatok času na to, aby poriadne prevetral novú verziu Windows 10. Ak počas toho narazí na vážne problémy, kvôli ktorým sa na zariadení nedá poriadne pracovať, môže vytvorenú zálohu využiť a vrátiť sa na predošlú verziu systému.

Dostane sa presne do tej podoby, v akej sa Windows 10 opúšťal tesne pred inštaláciou spomínanej veľkej aktualizácie. Návrat na predošlú verziu je veľmi jednoduchým úkonom, ktorý sa spustí cez systémové nastavenia a potom sa prakticky len čaká, kým prebehne.

10 dní pre uchovanie zložky Windows.old so všetkými dátami predstavuje kompromis. Na jednej strane je potrebné vytvoriť zálohu, ak by sa veci pokazili. Na strane druhej sa tu bavíme o desiatkach GB dát, ktoré zaberajú miesto na disku.

V prvých verziách Windows 10 bolo toto obdobie nastavené na 30 dní. Potom sa analýzami a vyhodnotením dát od používateľov zistilo, že pre väčšinu ide o zbytočne dlhé obdobie. A tak sa to skrátilo na súčasných 10 dní.

Niekomu je dokonca aj to veľa a automatickú zálohu odstraňuje už po pár hodinách od inštalácie najnovšej verzie Windows 10. Nuž, každý si robí ako chce. Osobne patrím do opatrnejšej skupiny a zálohu by som si chcel uchovať dlhšie než predurčených 10 dní.

Až nedávno som zistil, že je to možné. Pôvodne som experimentoval s tým, že som zložku Windows.old premenoval, aby ju systém nevymazal. Táto metóda sa mi neosvedčila, pretože som nedokázal systému zložku korektne vrátiť. Existuje však iné, jednoduché a zatiaľ to vyzerá tak, že aj funkčné riešenie.

Získajte viac času pre návrat na predchádzajúcu verziu Windows 10

Celé je to o tom, že cez príkazový riadok zadáte jeden príkaz, v ktorom ručne uvediete počet dní pre uchovanie zálohy predošlej verzie systému. Namiesto štandardných 10 dní si tu môžete zadať 15,20 či 30 dní.

Je to veľmi jednoduché, no má to jeden háčik. Tento príkaz musíte zadať vždy, keď nainštalujete ďalšiu veľkú aktualizáciu Windows 10. Proste to musíte spraviť po každom prechode na novšiu verziu.

10-dňový časový rámec si systém totiž pamätá ako zlatý štandard a používa ho pri každej takejto zálohe. To znamená, že ak príkaz zadáte, vzťahuje sa len na aktuálnu verziu zložky Windows.old.

Po inštalácii ďalšej veľkej aktualizácie má nová zložka Windows.old opäť životnosť 10 dní. Zadaním príkazu jej tento termín predĺžite.

Ak by ste príkaz zadali napríklad po 11 dňoch, kedy už systém zložku automaticky vymazal, tak nezískate vôbec nič. Pravdepodobne vám príkaz iba vypíše chybové hlásenie “Error 1168”, pretože zložka už na disku nebude prítomná. Neexistujú už dáta, ktoré chcete uchovať dlhšie.

Postup je nasledovný:

  • Cez ponuku Štart spustite ako správca Príkazový riadok (cmd.exe).
  • Zadajte príkaz DISM /Online /Get-OSUninstallWindow.
  • Zobrazí sa vám výpis Uninstall Window : xx, ktorý hovorí o tom, ako dlho je záloha uchovávaná.
  • Štandardne tu nájdete číslo 10.
  • To len len pre overenie základnej situácie.
  • Predĺženie životnosti zálohy Windows.old sa robí príkazom:
  • DISM /Online /Set-OSUninstallWindow /Value:30
  • Namiesto 30 môžete zadať aj iné číslo, napríklad v rozmedzí 1-60.
  • Presné limity sa mi nechcelo skúmať, no 90 je príliš veľa a systém to odignoruje. Ja používam 30 a zatiaľ to vyzerá tak, že všetko funguje ok.
  • Či zmena prebehla korektne si overíte opäť príkazom DISM /Online /Get-OSUninstallWindow.

Teraz máte dostatok času na to, aby ste si systém vyskúšali z každej strany, a ak by sa objavili problémy môžete sa vrátiť k predošlému stavu. Čas vás už tak veľmi netlačí.

Akurát sa uistite, že v systémových nastaveniach “Systém – Úložisko” máte vypnutú funkciu “Senzor úložiska”. Rovnako tak si dávajte pozor pri používaní aplikácie “Čistenie disku”. Aby ste si zálohu v zložke Windows.old náhodou nevymazali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať