Predvoľba 888: Nástroj proti otravným marketingovým volaniam

Vznikla ako riešenie proti otravným marketingovým telefonátom. Človek vďaka nej už na prvý pohľad dokáže zistiť kto mu volá. Reč je o novej predvoľbe +421 888, perspektíve 0888, ktorú od augusta 2022 subjekty musia využívať pre volania na účely priameho marketingu.

Túto novinku priniesla vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. augusta 2022 o národnom číslovacom pláne, kde je uvedené:

Pre služby priameho marketingu je vyhradená množina (0)888 xxx xxx. Čísla z tejto množiny sa prideľujú v blokoch po 100 čísel, pričom je možné žiadať najviac o 10 000 čísel v rámci jednej žiadosti v množinách začínajúcich číslicami 0 až 2 a v blokoch po 10 000 čísel v množinách začínajúcich číslicami 3 až 9.

Spomínaná vyhláška nadobudla účinnosť 19.8.2022. To znamená, že akonáhle vám dnes volá niekto z čísla s predvoľbou +421 888 alebo (0)888, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ide o otravné marketingové volanie s účelom predaja alebo prezentácie tovaru či služieb. Aplikácia Telefón na smartfónoch so systémom Android tieto volania už označuje varovaním “Podozrenie na spam”. Takže je to poistené ešte aj týmto spôsobom.

„Hovory, ktorých účelom bude takáto marketingová prezentácia cez telefón, už budú musieť byť realizované len s predvoľbou. Ak teda navolaný zákazník uvidí na displeji svojho telefónu trojčíslie 888, okamžite bude vedieť, že ide o marketingový hovor a on sám sa rozhodne, či hovor prijme alebo ho odmietne,“ povedal predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ing. Ivan Marták.

888

Má to ale aj svoje výnimky. Predvoľbu 888 nemusia využívať subjekty, s ktorými máte uzatvorenú platnú zmluvu so súhlasom na to, aby vás mohli kontaktovať – napríklad s novou ponukou. Typickým príkladom sú banky, poisťovne, dodávatelia energií či mobilní operátori. Dosť veľkým prekvapením môže byť to, že za marketingový hovor v tomto prípade nie sú považované prieskumy. Nemusia teda využívať predvoľbu s tromi osmičkami.

Vychádza to zo skutočnosti, že definícia pokrýva “služby priameho marketingu”, čo je predaj alebo prezentácia služieb a tovaru. Prieskum vám ale takéto služby neponúka, preto nemusí využívať čísla +421 888 alebo (0)888.

Dobrou správou je aj to, že pri priamom marketingu cez SMS platí rovnaké pravidlo a správy musia prichádzať z trojčíslia 888. V texte by navyše malo byť uvedené ako sa vylúčiť z ďalšieho príjmu správ od danej protistrany.

Existuje ale ešte jedna relatívne prekvapivá výnimka. Bez použitia predvoľby môžu marketéri volať na verejne dostupné čísla firiem. To znamená, že ak má podnikateľ alebo firma zverejnené svoje telefónne číslo či už na svojej webovej stránke alebo iným spôsobom, môže sa na uvedené číslo slobodne volať alebo poslať SMS za účelom priameho marketingu s ponukou tovarov alebo služieb a neplatí povinnosť používať predvoľbu (0)888.

Za porušenie povinnosti používať čísla zo stanovej množiny hrozí pokuta vo výške od 200 € až po 5 % z obratu. Kontrolu a dohľad vykonáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Štátny register na “blokovanie” hovorov

Ďalším krokom v boji proti otravným hovorom je zavedenie štátneho registra telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní. Ten je prevádzkovaný na stránke https://nevyziadanevolania.sk/. V skratke to funguje tak, že ak sa do zoznamu pridáte, tak firmy vám nebudú môcť vôbec volať s marketingovými ponukami.

Ide o štátnu databázu a firmy majú povinnosť vopred si v nej overiť, či ste si takpovediac nezablokovali marketingové volania. Je to dosť jednoduché a prehľadné. Štát tu navyše pridal možnosť pre “zablokovanie” marketingových volaní len z konkrétnych oblastí. Pre zamedzenie hovorov si tak môžete vybrať buď všetky kategórie hovorov alebo len konkrétne oblasti ako napríklad energetika, finančné služby, spotrebný tovar či gastronómia.

Databázu prevádzkuje priamo štát a svoje rozhodnutie je kedykoľvek možné zmeniť. Podobne ako pri používaní predvoľby 0(888), aj v tomto prípade platí, že zoznam sa netýka vybraných subjektov s ktorými máte uzatvorenú zmluvu a dodávajú vám nejaké služby – vaša banka, váš mobilný operátor či vaša poisťovňa.

Ďalšou výnimkou sú firmy, od ktorých ste si volanie vyžiadali. Napríklad za účelom vypracovania cenovej ponuky. Výnimku taktiež majú firmy, od ktorých ste nejaké služby už odoberali a dali ste im súhlas na kontaktovanie s ďalšími ponukami. Tento súhlas je ale možné kedykoľvek odvolať a potom vám už musia dať pokoj.

Predvoľba 888 a výnimky

V prípade, že by ste mali podozrenie alebo by vás niekto skutočne otravoval, tak cez stránku https://nevyziadanevolania.sk/ môžete podať podnet na preverenie. Ešte raz si v krátkosti zhrňme tri výnimky, kedy sa na marketingové volanie nemusí používať číslo (0)888:

  • Ak sa vykonáva priamy marketing na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa (živnostník) alebo právnickej osoby (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť atď.).
  • Ak boli kontaktné údaje získané v súvislosti s predajom podobného tovaru alebo služieb alebo s ktorým je kontaktovaný zákazník v zmluvnom vzťahu.
  • Ak si od podnikateľa klient vyslovene vyžiadal marketingovú komunikáciu (napr. ponuku tovaru alebo služieb).
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať