Porovnanie paušálov 2024: Ktorý operátor má najlepšiu ponuku?

Vyznať sa v ponuke mobilných operátorov nie je vôbec jednoduché. Každý z nich sa snaží zákazníkov nalákať na niečo iné a všetci pritom navonok prezentujú skvelú ponuku. Ktorý operátor má skutočne najlepšiu ponuku? To prezrádza veľké porovnanie paušálov pre rok 2024.

Veľké porovnanie ponúk mobilných operátorov pravidelne zverejňuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) na svojej oficiálnej stránke. Realizuje ho každého štvrťroka a hľadá najlacnejšie produkty mobilných operátorov 4ka, Orange, O2 a Telekom.

Do porovnania sú zahrnuté aj ponuky virtuálnych operátorov FunFón (Orange), Radosť (O2), Juro (Telekom) a Tesco mobile (O2).

Je dôležité povedať, že porovnanie paušálov tak ako ho realizuje Regulačný úrad je zamerané čisto na nájdenie cenovo najvýhodnejšej ponuky. Neprihliada na technické aspekty ako je napríklad pokrytie, dostupnosť 5G siete, prenosové rýchlosti alebo možnosť využívať VoLTE, a podobne.

 • O2 – 5G sieťou pokrýva 70,1 % populácie Slovenska
 • Orange – 5G sieťou pokrýva 65,6 % populácie Slovenska
 • Telekom – 5G sieťou pokrýva 52,1 % populácie Slovenska
 • 4ka – 5G sieťou je pokrytých približne 10 % populácie Slovenska

Na porovnanie nemajú vplyv ani žiadne bonusy či ponuku zariadení k paušálom. Využívaná je metodika takzvaných produktových košov, ktoré definoval BEREC (Orgán európskych regulátorov elektronických komunikácií).

Produktový kôš definuje parametre, ktoré musí paušál splniť. Ide o čisto dátové služby, alebo je to kombinácia dátových a hlasových služieb. Takto vyzerajú definované parametre:

 1. kôš = 1 GB dát bez volaní
 2. kôš = 5 GB dát bez volaní
 3. kôš = 10 GB dát bez volaní
 4. kôš = 20 GB dát bez volaní
 5. kôš = 50 GB dát bez volaní
 6. kôš = 1 GB dát plus 30 volaní (50 minút)
 7. kôš = 5 GB dát plus 30 volaní (50 minút)
 8. kôš = 10 GB dát plus 100 volaní (188 minút)
 9. kôš = 20 GB dát plus 30 volaní (50 minút)
 10. kôš = 20 GB dát plus 300 volaní (577 minút)
 11. kôš = 50 GB dát plus 100 volaní (188 minút)
 12. kôš = 50 GB dát plus 300 volaní (577 minút)

Regulačný úrad analyzuje cenové ponuky všetkých 4 mobilných operátorov a priraďuje ku každému produktovému košu kombináciu ich najlacnejších ponúk. To znamená, že v ponukách mobilných operátorov hľadá najlacnejší možný paušál, ktorý spĺňa požadovaný objem dát, volaní alebo ich kombináciu.

Všetky ceny sú uvádzané na 30 dní. Ak má napríklad dátový balík platnosť len 28 dní, tak cena uvedená v porovnaní je dopočítaná o alikvotnú čiastku – o cenu za 2 dni.

Porovnanie paušálov 2024: Celkový prehľad

Porovnanie najlacnejších produktov mobilných operátorov, ktoré spĺňajú kritériá jednotlivých produktových košov bolo publikované 08.01.2024.

Spomínané produktové koše prechádzali v roku 2023 prehodnocovaním a niektoré z nich boli nahradené vhodnejšou verziou. Regulačný úrad vo svojom porovnaní zatiaľ ponechaj aj pôvodné produktové koše, ku ktorým pridal patričné označenie “bývalý kôs”.

Najvýhodnejšia ponuka je v prehľade vyznačená zelenou farbou. Už letmý pohľad prezrádza, že najvýhodnejšie ponuky má väčšinou dvojica 4ka a O2, pričom 4ka má navrch pri paušáloch orientovaných na dáta zatiaľ čo O2 má prevahu pri kombinácii dát a volaní.

Pripomeňme si ako metodika BEREC definuje počty volaní:

 • 30 volaní – 50 minút
 • 100 volaní – 188 minút
 • 300 volaní – 577 minút

Regulátor síce k porovnaniu pristupuje tak, že na stanovené služby sa snaží napasovať čo najlepšiu ponuku, no z prehľadu je možné získať aj zaujímavý pohľad na ponuku v rôznych cenových hladinách.

Netreba však zabúdať, že je to tak trochu opačná metóda. Na definované parametre (objem dát či počet minút) je napasovaná najlacnejšia ponuka. Pri tradičnom porovnaní by som sa priklonil skôr k metóde napasovania čo najlepšej ponuky k stanovenej cene.

Dôležité je povedať aj to, že na splnenie niektorých parametrov bolo vo výbere pristúpené ku kombinácií viacerých balíčkov. Príkladom je 100 volaní a 10 GB dát, kedy sa kombinuje paušál Veľká radosť za 10 € mesačne s 2 x balíkom na 1 GB dát po 2 €. Výsledkom je teda suma 14 €.

Porovnanie paušálov do 10 eur

Pri paušáloch do 10 € čisto zameraných na mobilné dáta má mať najlepšiu ponuku dvojica Orange a Telekom, ktorí ponúkajú 5 GB za rovnakú sumu 8 € mesačne.

Pri balíku s 10 GB dát je jasným víťazom Orange s ponukou Prima voľba za rovných 10 € mesačne.

Ak sa pozrieme na kombináciu volaní a mobilných dát, tak najlepšie ponuky majú Orange (100 volaní a 2 GB dát za 8 €) a O2 (30 volaní a 5 GB dát za 10 €).

Porovnanie paušálov do 15 eur

Akonáhle sa dostávame na hranicu 15 €, tak pri čisto dátových balíkoch to začína byť dosť nudné. Ponuky Dátová Radosť (virtuálny operátor Radosť) a SLOBODA DÁTA (4ka) obsahujú takzvané neobmedzené dáta. Stoja zhodne 15 €, takže cenovo sa už nedá posunúť vyššie.

Pri prihliadnutí na parametre, ktoré definuje BEREC a cenovú hranicu 15 € sa pri hľadaní paušálu, ktorý obsahuje volania aj mobilné dáta treba pozrieť na ponuku Veľká Radosť od virtuálneho operátora Radosť.

Porovnanie paušálov do 20 eur

Čisto dátovým balíkom aj v tomto prípade kraľujú ponuky Dátová Radosť (virtuálny operátor Radosť) a SLOBODA DÁTA (4ka) s neobmedzenými dátami.

Ak hľadáte paušál do 20 €, ktorý kombinuje dáta a volania, tak by ste sa mali pozrieť na ponuku Nekonečná Radosť. Ten ponúka neobmedzené dáta a neobmedzené volania presne za 20 €.

Porovnanie paušálov do 30 eur

V prípade, že hľadáte najlepšiu ponuku mobilných dát do 30 €, tak aj v tomto prípade by ste sa mali pozrieť na dvojicu ponúk Dátová Radosť (virtuálny operátor Radosť) a SLOBODA DÁTA (4ka) s neobmedzenými dátami.

Aj v prípade paušálov do 30 € vychádza cenovo najlepšie ponuku Nekonečná Radosť Neobmedzené volania a neobmedzené dáta ponúka za 20 € a vyššie sa už prakticky nedá ísť.

Dátové služby virtuálneho operátora Radosť ale majú jednu veľkú nevýhodu. Sťahovanie aj odosielanie dát prebieha rýchlosťou do 10 Mbit/s pre všetky paušály.

Dôležité je aj to, že pri ponuke “Nekonečná Radosť” platí, že ak prenesiete viac ako 100 GB dát, tak do konca zúčtovacieho obdobia dochádza k obmedzeniu prenosovej rýchlosti na 2 Mbit/s pre sťahovanie a 1 Mbit/s pre odosielanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať