Ako opraviť problémy s čiernou obrazovkou vo Windows 10

Microsoft už od samotného uvedenia Windows 10 na trh značnú pozornosť venuje vylepšeniam, opravám chýb, ladeniu a všeobecne odstraňovaniu nedostatkov. Napriek tomu sa občas stane, že používatelia narazia na problémy. 

Je to celkom prirodzená vec. Operačný systém je extrémne komplexným kúskom softvéru, kde sa výskytu chýb reálne nedá zabrániť. Spôsobené je to jednak neustálymi úpravami, ako aj extrémnou rôznorodosťou hardvérovej a softvérovej výbavy zariadení.

Problémy sa proste občas vyskytnú. Niekedy k tomu dochádza po inštalácii aktualizácie, inokedy to pôsobí úplne spontánne. Medzi časté problémy, na ktoré používatelia Windows 10 môžu naraziť, je výskyt čiernej obrazovky.

Čierna obrazovka sa pritom môže zobraziť pri rôznych príležitostiach, respektíve udalostiach. Niekoho čierna obrazovka privíta hneď po zapnutí zariadenia, na iného čaká až do momentu prihlásenia do používateľského konta. Niekedy zas vybehne po aktualizácii grafických ovládačov či operačného systému.

Problém s čiernou obrazovkou je kvôli tejto jej povahe veľmi nepríjemný. Príčin môže byť celý zástup, a preto je celkom logicky aj viacero možných riešení. 

Niektoré majú väčšiu šancu na úspech, iné menšiu, no garancia chýba pri všetkých. Napriek tomu sa pri zobrazí čiernej obrazovky netreba vzdávať. 

Kapitoly článku

Článok je rozsiahly, preto je rozdelený do viacerých kapitol. Kliknutím na odkaz nižšie by ste sa mali posunúť približne na danú kapitolu.

Krátke zobrazenie je normálne

Krátkodobé zobrazenie čiernej obrazovky nie je ničím výnimočným. Bežne ju môžeme vidieť pri zapínaní zariadenia, ako aj pri spustení operačného systému, ak sa na pozadí ešte vykonáva nejaký proces – napríklad po inštalácii aktualizácie. 

Na prebliknutie čiernej obrazovky môžeme naraziť aj pri inštalácii ovládačov, zapojení monitora, úprave rozlíšenia či zmene obnovovacej frekvecie. To sú všetko očakávané javy.

Tu sa ale bavíme o probléme, kedy sa obrazovka zobrazuje dlhý čas. Proste sa na nej z nejakého dôvodu zasekneme a nič viac sa nedeje. Pri probléme budete vedieť veľmi rýchlo identifikovať, že ide skutočne o problém.

Zapojenie káblov a špeciálne režimy

Začal by som od úplného základu, pretože často práve tie najjednoduchšie veci prinášajú najlepšie výsledky. V tomto prípade je základom správne zapojenie káblov a overenie, či sme obrazovku náhodou nevypli.

 • Skontrolujte, či sú všetky potrebné káble zapojené v správnych portoch, ako aj to, či sú dostatočne zatlačené.
 • Vyskúšajte použiť rôzne dostupné porty a konektory (VGA, DVI, HDMI či DisplayPort). Možnosti budú vychádza z toho, čo vám ponúka vaše zariadenie a monitor. 
 • Niektoré zariadenia, a najmä stolové počítače, majú vo výbave integrovanú aj dedikovanú grafickú kartu. Každá z nich má svoj vlastný výstup, preto ich v prípade problémov vyskúšajte.
 • Niektoré grafické karty ponúkajú viac tých istých portov – napríklad 2 x HDMI. Pri problémoch preto vyskúšajte všetky.
 • Ak máte k dispozícii viacero monitorov tak ich postupne vyskúšajte pripojiť k problémovému zariadeniu. Fungovať to samozrejme môže aj opačne. Viacero zariadení postupne pripojte k tomu istému monitoru. Na základe toho môžete získať predstavu, či je problém v monitore alebo zariadení.
 • Ak je to možné, tak vyskúšajte aj viacero káblov toho istého druhu – napríklad dva rozdielne HDMI káble.
 • Na notebookoch a tabletoch môžete naraziť na klávesovú skratku pre manuálne vypnutie obrazovky. Tradične sa nachádza v okolí funkčných klávesov pre úpravu jasu. Overte si teda, či ste ju náhodou nezapli.
 • Na monitore skúste vyvolať rozhranie pre správu nastavení. Môžete tam zmeniť používaný konektor a súčasne si viete overiť funkčnosť monitora.

Rýchle overenie

V prípade, že máte podozrenie, že systém ako taký nabieha, prípadne vám obrazovka vypadne počas jeho používania, vyskúšať môžete jednoduché kroky.

Tým prvým je použitie klávesovej skratky Win + Ctrl + Shift + B, čím by malo dôjsť k akémusi prebratiu obrazovky. Údajte dokonca dochádza k reštartovaniu grafického ovládača a opätovnému spojeniu s obrazovkou.

Na tabletoch, napríklad aj Surface, môžete vyskúšať obrazovku prebrať tým, že trikrát po sebe naraz stlačíte tlačidlá pre pridanie a ubratie hlasitosti.

Ďalšou možnosťou, za predpokladu, že Windows 10 reaguje, je použitie klávesovej skratky Win + P. Vyvoláte tým ponuku “Premietať”.

Následne opätovným stláčaním klávesu P prepínate medzi jednotlivými možnosťami a klávesom Enter potvrdíte výber. Nakoľko to budete robiť “poslepiačky”, tak je jasné, že tento proces bude potrebné niekoľkokrát zopakovať.

Čierna obrazovka počas inštalácie Windows 10

Čierna obrazovka sa môže na dlhší čas zobraziť aj počas inštalácie operačného systému Windows 10. Vtedy je pravdepodobné, že na pozadí prebiehajú potrebné procesy.

Ak sa však celý proces na čiernej obrazovke zasekol na skutočne dlhý čas, napríklad viac ako hodinu, tak niečo nie je v poriadku. Vtedy je asi jedinou dostupnou možnosťou manuálne vypnutie zariadenia podržaním tlačidla vypnutia. Prípadne stlačením tlačidla Reset, ak ide o stolový počítač.

Po vypnutí vyskúšajte odpojiť všetko príslušenstvo, s výnimkou úplného základu – klávesnica, myš a hlavná obrazovka. Mohlo sa totiž stať, že inštalátor mal problém práve s ovládačmi pre niektoré nie celkom štandardné príslušenstvo.

Následne zapnite zariadenie. Proces inštalácie by sa mal pomaly obnoviť a snáď už teraz prebehne úspešne. Ak to tak skutočne bude a systém sa nainštaluje úspešne, tak jednotlivé príslušenstvo postupne pripájajte až v momente, kedy vám nabehne pracovná plocha.

Ďalšou možnosťou je, že inštalačné dáta boli poškodené. Vtedy síce spravidla dochádza k prerušeniu inštalácie s chybovou hláškou, no človek nikdy nevie. Vyskúšajte si vytvoriť inštalačné USB a proces inštalácie vykonať z neho.

Návrat k predošlej verzii Windows 10

Ak ešte donedávna všetko fungovalo úplne hladko a problém s čiernou obrazovkou sa začal objavovať až po inštalácii veľkej aktualizácie pre Windows 10, príčinou môže byť kompatibilita.

Po inštalácii veľkej aktualizácie, oficiálne označovanej ako “Aktualizácia funkcií”, máte 10 dní na to, aby ste sa vrátili k predošlej verzii svojho systému. Dostanete sa tak presne do stavu pred inštaláciou novinky.

Budem vychádzať z predpokladu, že kvôli čiernej obrazovke nie je možné systém používať normálnym spôsobom a návrat na predošlú verziu teda nie je možné vykonať cez systémové nastavenia. Ak by to tak nebolo, tak postup nájdete v tomto článku. Inak postupujte podľa popisu nižšie.

 • Zapnite počítač.
 • V momente kedy sa začne načítavať systém (obrazovka s logom Windows) zariadenie vypnite podržaním tlačidla napájania.
 • Proces opakujte celkovo 3x.
 • Pri štvrtom zapnutí by ste sa mali automaticky dostať do modrého rozhrania pre riešenie problémov.
 • Alternatívne sa sem viete dostať cez inštalačné usb pre Windows 10. Z neho nabootujete inštalátor, no namiesto možnosti “Inštalovať” zvolíte “Oprava počítača”.
 • V modrom rozhraní kliknite na ikonu “Riešiť problémy”.
 • Vyberte možnosť “Rozšírené možnosti”.
 • Zvoľte ikonu “Odinštalovať aktualizácie”.
 • Vyberte “Odinštalovať najnovšiu aktualizáciu funkcií”.

Ak sa po návrat k predošlej verzii Windows 10 problém vyrieši, tak by ste sa nejaký ten čas mali vyhýbať opätovnej inovácii na novšiu verziu. Buď Microsoft alebo výrobca niektorej hardvérovej súčiastky musia vyriešiť problém s kompatibilitou.

Obnovenie systému do predošlého bodu

Ďalšou možnosťou ako riešiť problémy, ktoré sa objavili náhle, je použitie nástroja Obnovenie systému. Pomocou neho svoj systém vrátime do podoby, v ktorej sa nachádza k určitému dátumu. 

Zvrátia sa tým zmeny v nastaveniach a odstránia sa medzičasom nainštalované aplikácie či aktualizácie. Tým sa potenciálne môže odstrániť príčina čiernej obrazovky. O svoje osobné súbory neprídete.

 • Zapnite počítač.
 • V momente kedy sa začne načítavať systém (obrazovka s logom Windows) zariadenie vypnite podržaním tlačidla napájania.
 • Proces opakujte celkovo 3x.
 • Pri štvrtom zapnutí by ste sa mali automaticky dostať do modrého rozhrania pre riešenie problémov.
 • Alternatívne sa sem viete dostať cez inštalačné usb pre Windows 10. Z neho nabootujete inštalátor, no namiesto možnosti “Inštalovať” zvolíte “Oprava počítača”.
 • V modrom rozhraní “Výber možností” klikneme na “Riešiť problémy”.
 • Zvolíme “Rozšírené možnosti”.
 • Vyberieme “Obnovenie systému”.
 • Načíta sa aplikácia pre obnovenie systému.
 • Podľa potreby zvolíme používateľské konto a zadáme heslo.
 • Následne klikneme na tlačidlo “Ďalej”.
 • Z ponúkaných bodov obnovy si vyberieme ten vhodný. Siahneme teda po dátume, o ktorom vieme, že počas neho systému fungoval normálne.
 • Klikneme na tlačidlo “Ďalej”. 
 • Kliknutím na tlačidlo “Dokončiť” proces potvrdíme, čím spustíme obnovenie systému do predošlého stavu.

Nespustený alebo zaseknutý proces Explorer.exe

Ak čiernu obrazovku vidíte namiesto pracovnej plochy po spustení Windows 10, no systém ako taký reaguje, tak príčinou môže byť zaseknutý proces Explorer.exe. Ten je potrebné reštartovať alebo spustiť.

 • Klávesovou skratkou Ctrl + Shift + Esc spustite Správcu úlohu. Ak na túto skratku systém nezareaguje, vyskúšajte Ctrl + Alt + Del a Správcu úloh vyberte odtiaľ.
 • Ak sa Správca úloh spustí v kompaktnom režime, kliknite na symbol šípky dole s popisom “Viac podrobností”.
 • Ak to je potrebné, tak kliknite na záložku “Procesy”.
 • V zozname nájdite proces “Prieskumník” a označte ho.
 • V pravom dolnom rohu Správcu úloh kliknite na tlačidlo “Reštartovať”.

Ak tento postup nepriniesol očakávanú zmenu, tak ešte môžeme proces vypnúť a opätovne zapnúť. 

 • Klávesovou skratkou Ctrl + Shift + Esc spustite Správcu úlohu. Ak na túto skratku systém nezareaguje, vyskúšajte Ctrl + Alt + Del a Správcu úloh vyberte odtiaľ.
 • Ak sa Správca úloh spustí v kompaktnom režime, kliknite na symbol šípky dole s popisom “Viac podrobností”.
 • Ak to je potrebné, tak kliknite na záložku “Procesy”.
 • V zozname nájdite proces “Prieskumník”.
 • Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť “Ukončiť úlohu”.
 • Následne v Správcovi úloh kliknite na ponuku “Súbor” a vyberte možnosť “Spustiť novú úlohu”.
 • Otvorí sa okienko “Vytvoriť novú úlohu”, kde do riadku “Otvoriť:” napíšte explorer.exe. 
 • Potvrďte stlačením na tlačidlo “OK”.

Oprava čiernej obrazovky v núdzovom režime

Viacero možných príčin čiernej obrazovky sa potenciálne týka softvérového sveta. Vo väčšine prípadov sa k možným riešeniam dostanete len cez núdzový režim. Práve toho sa týka celá táto kapitola.

Ako sa dostať do núdzového režimu?

Pri používaní Windows 10 sa do núdzového režimu dá dostať viacerými spôsobmi. V kontexte riešenia nášho problému bude najefektívnejšia metóda prerušeného štartu, ktorú som už spomínal vyššie.

 • Zapnite počítač.
 • V momente kedy sa začne načítavať systém (obrazovka s logom Windows) zariadenie vypnite podržaním tlačidla napájania.
 • Proces opakujte celkovo 3x.
 • Pri štvrtom zapnutí by ste sa mali automaticky dostať do modrého rozhrania pre riešenie problémov.
 • Klikneme na “Riešiť problémy”.
 • Zvolíme “Rozšírené možnosti”.
 • Z ponúkaných možností vyberieme “Nastavenie spustenia”.
 • Výber potvrdíme kliknutím na tlačidlo “Reštartovať”.

Zariadenie sa rýchlo reštartuje, čím sa dostaneme k ďalšej modrej obrazovke, tentokrát s názvom “Startup Settings”. 

Nájdeme na nej viacero režimov, v ktorých je možné Windows 10 spustiť. My zvolíme “Safe Mode with Networking”. Buď stlačením na kláves 5 alebo F5. Ide o núdzový režim s pripojením na internet. 

Vypnutie funkcie Fast Startup

Funkcia Fast Startup, respektíve rýchle spustenie, je dostupná pre vybrané hardvérové konfigurácie a zjednodušene povedané spôsobuje to, že zapnutie systému je zrýchlené. Niekedy je to však práve ona, kto spôsobuje čierne obrazovky. Preto stojí za skúšku jej dočasné vypnutie.

 • Otvorte ponuku Štart.
 • Vyhľadajte a otvorte Ovládací panel.
 • Kliknite na “Systém a zabezpečenie”.
 • Vyberte “Možnosti napájania”.
 • V ponuke na ľavej strane kliknite na odkaz “Vybrať akcie pre tlačidlá napájania”.
 • Kliknite na možnosť “Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia”.
 • V sekcii “Nastavenie vypnutia” odznačte možnosť “Zapnúť rýchle spustenie (Odporúča sa)”.
 • Úpravu potvrďte kliknutím na tlačidlo “Uložiť zmeny”.
 • Reštartujte počítač.

Ak bola príčinou problémov práve funkcia rýchleho zapnutia, teraz by sa už čierna obrazovka nemala zobrazovať.

Preinštalovanie ovládača grafickej karty

Tento druh problémov sa typicky môže na zariadeniach objavovať kvôli problémom s ovládačmi grafických adaptérov. Za skúšku preto rozhodne stojí ich preinštalovanie.

 • Otvorte ponuku Štart.
 • Vyhľadajte a otvorte nástroj Správca zariadení.
 • V prehľade dostupných zariadení rozkliknite sekciu “Grafické adaptéry”.
 • Pravým tlačidlom myši kliknite na prítomný adaptér.
 • Zvoľte možnosť “Odinštalovať zariadenie”.
 • Potvrďte kliknutím na tlačidlo “OK”.
 • Reštartujte počítač.

Po reštartovaní sa Windows 10 automaticky pokúsi nájsť a nainštalovať vhodný ovládač. Ak bol problém v predošlej verzii, tak by to malo pomôcť aj s čiernou obrazovkou.

Ďalšou možnosťou je ručné stiahnutie a nainštalovanie ovládačov priamo zo stránky výrobcu grafického adaptéru, či už ide o Intel, AMD alebo NVIDIA.

Vypnutie funkcie RunOnce

RunOnce predstavuje funkciu, ktorá operačnému systému umožňuje vykonávať určité príkazy, ktoré sa odohrajú raz a následne vymažú. Použiť sa dá pri automatizácii úkonov.

Ako sa však ukázalo v praxi, niekedy môže spôsobovať problém s čiernou obrazovkou. Takpovediac mohlo dôjsť k jej zaseknutiu v procesoch. Preto sa to oplatí overiť.

 • Klávesovou skratkou Ctrl + Shift + Esc spustite Správcu úlohu. Ak na túto skratku systém nezareaguje, vyskúšajte Ctrl + Alt + Del a Správcu úloh vyberte odtiaľ.
 • Kliknite na záložku “Procesy”.
 • V prehľade vyhľadajte a ak tu je, tak označte a ukončite proces RunOnce.
 • Prekliknite sa do záložky “Služby”.
 • V prehľade vyhľadajte RunOnce.
 • Ak tu je, tak naň kliknite pravým tlačidlom myši a z ponuky vyberte “Zastaviť”.
 • Reštartujte počítač.

Odinštalovanie problémovej aktualizácie

Nie je ničím neobvyklým, že mesačné opravné aktualizácie pre Windows 10 so sebou môžu priniesť problémy. A to platí, aj pre situáciu s čiernou obrazovkou. Ak sa začala objavovať po nedávnej aktualizácií, tak je vysoko pravdepodobné, že príčina je práve tam.

Riešením je teda odinštalovanie poslednej kumulatívnej aktualizácie pre Windows 10. Aj v núdzovom režime to viete spraviť veľmi jednoducho cez systémové nastavenia.

 • Otvorte ponuku Štart.
 • Vyhľadajte a spustite Ovládací panel.
 • Kliknite na ikonu “Programy”.
 • Po ikonou “Programy a súčasti” kliknite na odkaz “Zobraziť nainštalované aktualizácie”.
 • Aktualizácie si zoraďte podľa dátumu inštalácie.
 • V sekcii “Microsoft Windows” a označte ju.
 • Mala by niesť názov “Aktualizácia pre Microsoft Windows 10 (KBxxxxxx)”.
 • Kliknite na tlačidlo “Odinštalovať”
 • Proces potvrďte.
 • Systém by mal vyzvať na reštartovanie. To vykonajte.

Vypnutie funkcie vysokého kontrastu

Za problémami môže stáť aj funkcia pre režim vysokého kontrastu. Ten sa dá našťastie veľmi jednoducho vypnúť priamo cez systémové nastavenia.

 • Klávesovou skratkou Win + I otvorte systémové nastavenia.
 • Kliknite na sekciu “Zjednodušenie prístupu”.
 • V ponuke vyberte “Vysoký kontrast”.
 • Uistite sa, že prepínač “Použiť vysoký kontrast” je v polohe “Vypnuté”.
 • Ak ste toto nastavenie menili, tak počítač reštartujte.

Vyhľadanie vírusov a odinštalovanie bezpečnostného riešenia

Teoretickou príčinou problémov môže byť aj malvér. Preto v núdzovom režime skúste naštartovať svoje bezpečnostné riešenie a vykonať hĺbkový sken. Prípadne skúste siahnuť po bezplatnom riešení od ESETu.

Okrem toho je tu ale aj možnosť, že problémy spôsobuje práve bezpečnostné riešenie. To hlavne za predpokladu, že nedávno došlo k jeho aktualizácii na novšiu verziu, prípadne ste si do zariadenia nainštalovali nové bezpečnostné riešenie.

Aby ste si overili, či príčina problému náhodou neleží práve tu, cez systémové nastavenia bezpečnostné riešenie odinštalujte. Ak pri najbližšom spustení systému zistíte, že problémy pretrvávajú, bezpečnostné riešenie potom podľa možnosti nainštalujte späť.

Vytvorenie nového používateľského účtu

Ako nenápadná príčina v pozadí môže stáť problém so súčasným používateľským kontom pre Windows 10. Na to, aby ste si mohli overiť, či to tak náhodou nie je, stačí v núdzovom režime vytvoriť nové konto. 

Do toho sa následne pri najbližšom zapnutí zariadenia prihláste a vyskúšajte, či sa veci zmenili k lepšiemu. Ak to tak bude, mali by ste postupne aj so svojimi dátami prejsť na toto nové konto.

 • Otvorte ponuku Štart.
 • Vyhľadajte cmd alebo Príkazový riadok.
 • Na nájdený výsledok kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosti “Spustiť ako Správca”.
 • Nové konto vytvoríte zadaním nasledovného príkazu:
 • net user názov_konta /add
 • Potom zadajte nasledovný príkaz, aby ste vytvorenému kontu pridali oprávnenia správcu:
 • net localgroup administrators názov_konta /add
 • Hotovo.
 • Vypnite príkazový riadok.
 • Reštartujte počítač a pri prihlasovaní vyberte nové konto.

Vypnutie všetkých procesom a ich postupné obnovenie

Posledná možnosť, ktorá predpokladá, že problémy spôsobuje niektorá služba alebo aplikácia. V skratke ide o to, že systém spustíte len so základnými službami, bez doplnkov a doinštalovaných aplikácií. 

Potom postupne zapínate jednu službu a aplikáciu za druhou, pričom sa snažíte zistiť, ktorá z nich robí problémy. Je to zdĺhavý a otravný proces, no môže priniesť svoje ovocie.

 • Kliknite na Štart.
 • Vyhľadajte a spustite msconfig.
 • Spustí sa nástroj System Configuracion.
 • Kliknite na záložku “Services”.
 • Uistite sa, že možnosť “Hide all Microsoft services” je začiarknutá.
 • Potom kliknite na tlačidlo “Disable all”.
 • Zmenu potvrďte kliknutím na tlačidlo “Použiť”.
 • Potom kliknite na záložku “Startup”.
 • Kliknite na odkaz “Open Task Manager”.
 • Otvorí sa Správca úloh so sekciou “Spustenie”.
 • V nej prejdite všetkými aplikáciami a pri každej z nich kliknite na tlačidlo “Zakázať”.
 • Vypnite Správcu úloh.
 • Nástroj System Configuracion vypnite kliknutím na “OK”.
 • Reštartujte počítač.

Teraz sa Windows 10 zapne len v úplne základnom režime, bez našich doplnkov a nainštalovaných aplikácií rôzneho druhu. 

Pokúsime sa replikovať správanie pri ktorom dochádza k zobrazeniu čiernej obrazovky. Ak k tomu nedošlo, tak niektorá z vypnutých služieb alebo aplikácií tieto problémy pravdepodobne spôsobuje.

Ďalší postup je v podstate opačný k tomu, čo sme spravili na začiatku. 

Otvoríme msconfig a v sekcii “Services” zapneme prvú službu. Počítač reštartujeme a overíme či sa problém nevrátil. Pokračujeme v tom, až kým všetky služby v sekcii “Services” nie sú spustené, prípadne sme neidentifikovali tú, ktorá robí problémy.

Následne rovnaký postup aplikujeme aj v sekcii “Spustenie”, ktorá je prítomná v Správcovi úloh. Po jednej zapíname aplikácie a skúšame či všetko ide tak ako má.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať