Inštalácia Windows 10: Aké sú vlastne možnosti?

Ako bežný používateľ môžete pri téme inštalácie Windows 10 spravidla naraziť na tri tradičné možnosti a jeden dosť netradičný scenár, ktorý prichádza na rad pri riešení vážnych problémov. Napríklad vtedy, ak došlo k poškodeniu systémových súborov a Windows 10 nie je schopný nabehnúť, pričom nefungujú ani tradičné možnosti obnovenia systému.

Poďme si preto v skratke načrtnúť, aké scenáre môže pokrývať inštalácia Windows 10. Samotný proces inštalácie pri väčšine týchto prípadoch prebieha prakticky identicky, prítomné sú však drobné rozdiely.

Napríklad pri prechode z Windows 7 na Windows 10 môžete použiť špecializovaný nástroj od Microsoftu a spustiť ho priamo zo systému. Typicky je dokonca možné zachovať všetky osobné dáta, vrátane nainštalovaných aplikácií.

Pri čistej inštalácii na nový počítač už ale potrebujete mať k dispozícii inštalačné médium, napríklad USB kľúč či DVD. Pevný disk je vtedy prázdny a po inštalácii máme úplne čistý systém, na základe čoho sa zvykne hovoriť o “čistej inštalácii Windows 10”. Tento článok v skratke popisuje dostupné možnosti a bližšie odkazuje na konkrétne postupy a tipy:

Čistá inštalácia Windows 10

Klasická a plnohodnotná inštalácia Windows 10 bude v dnešných časoch asi najčastejším prípadom. V tomto prípade sa pozeráme na prípad, kedy si poskladáte nový stolový počítač a potrebujete naň nainštalovať Windows 10.

Druhou bežnou situáciou je, že systém chcete preinštalovať úplne nanovo, vrátane celého sformátovania (kompletného vymazania) disku. Najčastejšie sa k tomu pristupuje pri problémoch spojených s vírusmi alebo všeobecnými problémami.

Hoci, ak vám Windows 10 beží a len tak ho chcete preinštalovať, využiť môžete aj priamo systémový nástroj pre obnovu výrobných nastavení. Túto možnosť popisuje článok Ako jednoduchým spôsobom obnoviť továrenské nastavenia Windows 10?.

Vráťme sa ale k prípadu, kedy chcete vykonať čistú inštaláciu Windows 10, typicky na úplne nový počítač. Tu platí, že budete potrebovať inštalačné médiu – DVD alebo USB a v ideálnom prípade licenčný kľúč.

S prvou vecou pomôžu články Ako vytvoriť inštalačné USB s Windows 7, 8 alebo 10? a Ako si vytvoriť inštalačné USB cez Media Creation Tool?. V druhej veci zase pomôže dvojica Cena Windows 10? Tá je relatívna. Nič, 10€ alebo až 145€ a Windows 10 zadarmo – Používať sa dá aj bez licencie.

Potom je to už len o spustení inštalátora z inštalačného média (pomôže článok Ako nastaviť bootovanie z USB alebo mechaniky?), naformátovaní disku a prakticky o klikaní na tlačidlo Ďalej.

Výsledkom je čistý Windows 10, do ktorého môžete postupne inštalovať svoje obľúbené aplikácie. Ako tip vám odporúčam článok Aplikácie pre nový počítač: Ktoré sa oplatí nainštalovať?. Hodiť sa môže aj Prvé spustenie Windows 10: Ktoré nastavenia zvoliť? či Ako pri inštalácii Windows 10 Home použiť offline konto?.

Čistá inštalácia Windows 10 v skratke:

 • Vytvorenie inštalačného média – DVD alebo USB
 • Nastavenie bootovania z inštalačného média.
 • Spustenie inštalátora, navolenie jazyka systému.
 • Vytvorenie alebo naformátovanie diskového oddielu.
 • Klikanie na tlačidlo “Ďalej”.
 • Zadanie licenčného kľúča, alebo aj nie.
 • Vytvorenie používateľského konta a prvotné nastavenia.
 • Reštartovanie. Nabehnutie systému.
 • Stiahnutie aktualizácii cez Windows Update.
 • Inštalácia obľúbených programov, prenos dát zo zálohy, prispôsobenie systému.

Inovácia, teda prechod na Windows 10

Inovácia na Windows 10 je prípad, kedy na svojom zariadení chceme plynulo prejsť na novší systém. Tento princíp sa ako inovácia označuje preto, lebo dochádza k uchovania všetkých používateľských dát a ideálne aj nainštalovaných aplikácií. Nainštaluje sa nový systém a vy plynulo pokračujete v jeho používaní bez toho, aby ste si museli nanovo niečo inštalovať.

Tento štýl prechodu na Windows 10 je možné využiť pri Windows 7 a Windows 8. Microsoft za týmto účel ponúka dvojicu aplikácií. Ide o Media Creation Tool a Asistent pri aktualizácii na Windows 10 (Windows Update Assistant).

Obidve tieto aplikácie sa stiahnu do počítača (z oficiálneho webu Microsoftu) a normálne sa spustia. Ich účelom je sprostredkovanie prechodu na Windows 10, pričom Media Creation Tool ponúka aj dodatočné možnosti – vytvorenie inštalačných médií a stiahnutie obrazu disku s Windows 10 (ISO).

V princípe je jedno, ktorú z týchto dvoch aplikácií využijete, no menej skúseným používateľom bude asi priateľskejší práve Asistent pri aktualizácii na Windows 10.

Pri inovácii nie je môžete využiť inštalačné DVD či USB. Funguje to len tak, že jeden zo spomínaných programov spustíte priamo zo systému a zvolíte v ňom inováciu s uchovaním dát alebo inováciu s uchovaním dát aj aplikácií.

Okrem toho, že vám zostanú zachované súbory, automaticky vám bude pridelená aj platná a legitímna licencia pre Windows 10. Samozrejme, za predpokladu, že váš pôvodný Windows 7 alebo Windows 8 bol legálny a riadne aktivovaný.

Ďalšou vecou je to, že pri inovácii je vytvorená kompletná záloha pôvodného systému, ktorá je uchovávaná po dobu 10 dní. To znamená, že ak počas tejto doby zistíte, že nový systém z nejakého dôvodu pre vás alebo vaše zariadenie nie je vhodný, veľmi ľahko sa môžete vrátiť na pôvodnú verziu – cez systémové nastavenia v sekcii Aktualizácia a zabezpečenie hľadajte sekciu Obnovenie.

Nápomocné vám môžu byť články Inovácia na Windows 10: Ako zálohovať pôvodný systém? a Bezplatný prechod na Windows 10 je v hre aj roky po oficiálnom ukončení.

Inovácia na Windows 10 v skratke:

 • Vytvorenie zálohy najkritickejších dát – cloud, USB alebo externý disk.
 • Stiahnutie a spustenie Media Creation Tool alebo Asistent pri aktualizácii na Windows 10.
 • Spustenie stiahnutej aplikácie a zvolenie inovácie so zachovaním súborov a programov.
 • Klikanie na tlačidlo Ďalej a čakanie na stiahnutie a nainštalovanie všetkého potrebného.
 • Prvotné nastavenia systému.
 • Používanie systému.
 • V prípade problémov možný návrat na pôvodný systém (len do 10-tich dní!).

Ďalším možným scenárom je situácia, kedy na svojom zariadení máte Windows 11, no ten vám nevyhovuje a radšej by ste chceli používať Windows 10. Na výber môžete mať dve možnosti.

Závisí to od toho, či ste využili inováciu z Windows 10 na Windows 11, a to v predošlých 10 dňoch, alebo máte jedenástku nainštalovanú už dlhú dobu, prípadne ste si rovno zakúpili zariadenie, ktoré tento systém malo predinštalovaný. Siahnuť budete musieť po jednej z dvoch možností.

V prvom prípade, teda pri inovácii na Windows 11, od ktorej ešte neubehlo 10 dní, môžete priamo cez systémové nastavenia siahnuť po možnosti návratu na pôvodný systém, teda na Windows 10.

Táto možnosť je dostupná len počas 10 dní od dátumu inovácie, pretože potom dôjde k automatickému vymazaniu potrebnej zálohy. Návrat na pôvodný systém je v tomto prípade veľmi jednoduchý. Vrátite sa k pôvodnej verzii Windows 10 so svojimi aplikáciami a súbormi.

Nie je na to potrebný žiaden špecializovaný nástroj. Všetko potrebné zabezpečuje priamo systémový nástroj obnovy, ktorý nájdete v nastaveniach. Celý návrat na Windows 10 je v tomto prípade otázkou niekoľkých kliknutí.

 • Otvorenie systémových nastavení vo Windows 11.
 • Nájdenie sekcie Obnovenie a Rozšírené možnosti.
 • Kliknutie na tlačidlo pre návrat späť (na pôvodný systém).
 • Postupovanie podľa pokynov a čakanie na dokončenie procesu.

Downgrade, teda preinštalovanie systému na Windows 10

Návrat na Windows 10 po uplynutí 10-tich dní od dátumu inovácie (záloha sa už vymazala), rovnako ako prechod na Windows 10 z predinštalovaného Windows 11, je samozrejme možný, no tu už prakticky ide o čistú inštaláciu, kedy typicky prídete o svoje aplikácie a osobné súbory.

Na tento účel je možné využiť nástroj Media Creation Tool, rovnako ako inštalačné USB či DVD. Treba myslieť na to, že inštalácia cez Media Creation Tool je pohodlnejšia, no prípade pri nej o všetky súbory. Takže prvotná záloha je nutnosťou.

Oficiálny spôsob pre downgrade z Windows 11 na Windows 10, ktorý by zachoval všetky nainštalované aplikácie a dáta, podobne ako to je pri inovácii, neexistuje. Spraviť sa však dá to, že si vytvoríte inštalačné médium a Windows 10 nainštalujete na Windows 11. Drzo rovno na diskový oddiel, kde je Windows 11.

Stane sa to, že inštalátor všetky osobné súbory hodí do zložky Windows.old, odkiaľ si ich potom viete vytiahnuť. V tomto konkrétnom prípade ale ide o zbytočne kostrbaté riešenie a omnoho lepšie je ručne spraviť zálohu a priamo z Windows 11 spustiť Media Creation Tool, ktorý sa postará o celú inštaláciu. Inštalácia systému na systém má svoje miesto, no na rad prichádza pri riešení závažných problémov.

Preinštalovanie Windows 11 na Windows 10 v skratke:

 • Vytvorenie zálohy všetkým svojich dát.
 • Stiahnutie a spustenie aplikácie Media Creation Tool s Windows 10.
 • Spustenie aplikácie a výber možnosti Inovovať tento počítač.
 • Postupovanie podľa pokynov. Uchovať sa nedajú žiadne dáta ani programy.
 • Prvotné nastavenie systému.
 • Stiahnutie aktualizácií cez Windows Update.
 • Inštalácia obľúbených programov.

Riešenie vážnych problémov: Inštalácia Windows 10 na Windows 10

Toto je dosť špecifický prípad, kedy už raz máme nainštalovaný Windows 10, no ten z nejakého dôvodu prestal fungovať a nedá vôbec spustiť a využiť nie je možné mechanizmy na obnovu zo zálohy. V takom prípade je možné Windows 10 nainštalovať na existujúci Windows 10, bez formátovania disku a straty dát.

Stane sa to, že inštalátor pôvodný systém so všetkým obsahom umiestni do zložky Windows.old a nanovo nainštaluje Windows 10. Potom si zo spomínanej zložky môžete skopírovať svoje dáta a pokračovať v bežnom používaní systému.

Takáto inštalácia funguje úplne rovnako ako čistá inštalácia Windows 10, akurát nechceme a nesmieme sformátovať diskový oddiel s pôvodným systémom. Len ho označíme a klikneme, že práve tam chceme inštalovať systém. Inštalátor zobrazí upozornenie, že pôvodné súbory budú umiestnené do zložky Windows.old. Presne toto ale chceme!

Aj v tomto prípade ale platí, že potrebujeme mať vytvorené inštalačné médium, z ktorého spustíme inštaláciu Windows 10. Ak sa vás týka práve tento prípad, tak celý postup krok za krokom nájdete v článku Ako preinštalovať Windows 10 pri vážnych problémoch?.

Inštalácia Windows 10 na Windows 10 v skratke:

 • Vytvorenie inštalačného média s Windows 10.
 • Spustenie inštalácie z inštalačného média.
 • Spustenie inštalátora, navolenie jazyka systému.
 • Zvolenie diskového oddielu, kde je nainštalovaný pôvodný Windows 10.
 • Potvrdenie možnosti s informáciou o vytvorení zložky Windows.old.
 • Klikanie na tlačidlo “Ďalej”.
 • Vytvorenie používateľského konta a prvotné nastavenia.
 • Reštartovanie. Nabehnutie systému.
 • Záloha pôvodných dát zo zložky Windows.old.
 • Čistá inštalácia Windows 10 alebo odstránenie pôvodnej verzie systému.
 • Celý postup krok za krokom.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by zaujať

Ako zrušiť presmerovanie hovorov?

Ak si už presne nepamätáte ako ste to vlastne nastavili, tak sa nemusíte vôbec báť. Postup ako zrušiť presmerovanie hovorov je jednoduchý.